Uutiset Kala, Ruoka

Pohjanlahdelta ja Suomenlahdelta pyydettyjen lohien dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet ovat pienentyneet  lähes puoleen viimeisen viidentoista vuoden aikana. Tuloksessa näkyy dioksiinien ja PCB-yhdisteiden voimakas rajoittaminen kansainvälisillä sopimuksilla.

Tulokset pohjautuvat keväällä 2016 käynnistyneeseen EU-kalat III -tutkimukseen. Siinä selvitetään Suomen läheisten merialueiden ja merkittävien sisävesien kalalajien ympäristömyrkkypitoisuuksia ja mahdollisuuksia lisätä kotimaisen kalan käyttöä sekä ravintona että rehuna.

Aiheesta lisää Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) verkkosivuilla: Itämeren lohissa on huomattavasti vähemmän ympäristömyrkkyjä kuin ennen

EU-kalat III-tutkimuksen toteuttavat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanketta rahoittaa valtioneuvoston kanslia.