Uutiset Maatalous, Ruoka

ClearFarm-hankkeessa kehitetään eläinten hyvinvointia seuraavaa teknologiaa, joka auttaa kotieläintiloja optimoimaan tuotantoaan ja antaa kuluttajille tietoa eläintuotannosta. Kuluttajat, kotieläintuottajat, viranomaiset ja päätöksentekijät ovat mukana kehitystyössä heti sen alkuvaiheista lähtien.

Eläinten hyvinvointi on kotieläintuotannon perusedellytys, mutta hyvinvoinnin arvioiminen on haastavaa. Euroopan Unionin rahoittamassa ClearFarm-tutkimushankkeessa hyödynnetään uutta teknologiaa eläinten hyvinvoinnin parantamisessa ja maidon- ja sianlihantuotannon kestävyyden edistämisessä.

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa järjestelmää, joka kerää erilaisilla antureilla tietoa eläinten hyvinvoinnista ja prosessoi sen kotieläintuottajien ja kuluttajien päätöksentekoa helpottavaan muotoon.

”Kotieläintuotanto on kuluttajille melko tuntematonta. Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan kotieläintuotannon läpinäkyvyyden lisääminen on kuitenkin kuluttajille tärkeää. Teknologia voi auttaa tässä”, tutkimusprofessori Jarkko Niemi Lukesta kertoo.

Luken Eläinten hyvinvointimerkki -hankkeessa vuonna 2018 tehdyn selvityksen mukaan suomalaiset kuluttajat suhtautuvat myönteisesti eläinten hyvinvoinnista kertoviin pakkausmerkintöihin. ”Yli puolet vastaajista oli ostanut jotain tuotetta eläinten hyvinvointia tukeakseen ainakin joskus, ja osa kuluttajista oli valmis maksamaan hyvinvointimerkitystä tuotteesta enemmän.”

Eri mittareiden tulokset tuottajien ja kuluttajien käyttöön

Markkinoilla on laitteita, jotka mittaavat eläinten käyttäytymistä, fyysistä ja henkistä terveyttä, ympäristövaikutuksia tai tuottavuutta. Esimerkiksi lehmille ja sioille on kaulapantoja ja korvamerkkejä, jotka voivat kertoa eläinten liikkumisesta, syöntikertojen määrästä ja juomaveden kulutuksesta, sekä antureita, jotka mittaavat esimerkiksi eläinsuojan lämpötilaa, ilmankosteutta tai hiilidioksidipitoisuutta reaaliaikaisesti.

Hankkeessa kehitettävä algoritmi yhdistää eri mittareiden tiedot ja tulkitsee ne käyttökelpoiseen muotoon. ”Yhtäältä tiloilla voidaan näin havaita nopeasti mahdolliset riskitilanteet ja ehkäistä ne. Toisaalta tuotepakkauksissa voi olla esimerkiksi QR-koodi, jonka avulla kuluttaja löytää tietoa eläinten hyvinvoinnista ja tuotantotavasta.”

Järjestelmää testataan sika- ja maitotiloilla kuudessa ei maassa. Tavoitteena on, että se voisi kertoa eläinten hyvinvoinnista erilaisissa tuotantojärjestelmissä.

Innovatiivinen lähestymistapa osallistaa sidosryhmiä

Suomesta ClearFarm-hankkeeseen osallistuvat Luonnonvarakeskus ja Hämeenlinnan osuusmeijeri. ”Testaamme teknologiaa kahdella lypsykarjatilalla Suomessa. Luke myös selvittää kuluttajien ja käyttäjien tarpeita järjestelmää kohtaan sekä järjestelmän taloudellista kannattavuutta”, Niemi sanoo.

Kuluttajat, tuottajat ja muut toimijat ovat alusta lähtien mukana järjestelmän suunnittelussa. Heidän tarpeitaan ja toiveitaan eläinten hyvinvoinnista ja parhaita ratkaisuvaihtoehtoja selvitetään työpajoissa ja tapaamisissa. Näin ideat saadaan mukaan suunnitteluun ja erilaiset vaatimukset voidaan huomioida paremmin.

ClearFarm-hanke on saanut Euroopan komission Horisontti 2020-tutkimusohjelmasta 6 miljoonan euron rahoituksen. Hanketta koordinoi Barcelonan autonominen yliopisto Espanjasta ja siihen osallistuu viisi yliopistoa ja tutkimuskeskusta, viisi PK-yritystä ja kolme suurta yritystä. Suomesta hankkeeseen osallistuvat Luonnonvarakeskus ja Hämeenlinnan osuusmeijeri. Muut osallistujat ovat Murcian yliopisto, Elpozo Alimentos SA, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches sekä Syntesa Partners and Associates A/S Espanjasta; Skov As Glyngore – Luto Sensores ja Aarhusin Yliopisto Tanskasta; Connecterra BV, Eshuis BV ja Wageningenin Yliopisto Alankomaista; Milanon yliopisto Italiasta; sekä Cattle Watch Ltd Israelista.

 

ClearFarm-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (sopimusnumero 862919).