Uutiset Maatalous, Metsä, Monimuotoisuus, Puutarha, Yleinen

Oletko alasi syvällinen osaaja ja suunnannäyttäjä? Onko intohimonasi päästä tekemään töitä luonnonvarojen kestävän käytön parissa? Hae avoimia professuurejamme 19.5.2020 mennessä.

Kansainvälisen metsäpolitiikan ja hallinnon tutkimusprofessuuri keskittyy globaaleihin ja alueellisiin politiikan prosesseihin (esim. maankäyttö, energia, ilmastonmuutos, ympäristö, kauppa), jotka vaikuttavat metsäsektorin kehitykseen. Erityistä huomiota kiinnitetään eurooppalaisten ja globaalien poliittisten prosessien sekä metsäsektorin instituutioiden väliseen vuorovaikutukseen.

Metsäsuunnittelun mallintamisen tutkimusprofessuurissa tutkimusalue on metsäntuotantotoimintojen mallintamiseen liittyvät menetelmät ja niiden soveltaminen monikäyttöisten metsien inventointiin ja suunnitteluun muuttuvissa ympäristöoloissa. Soveltamisala ulottuu perinteisistä puupohjaisista tuotantotoiminnoista metsäkasvillisuuteen ja riistanhoitoon sekä ekosysteemipalveluihin.

Kasvinterveyden tutkimusprofessuuri keskittyy pelto- ja puutarhakasvien integroituun kasvintuhoojien torjuntaan muuttuvassa ilmastossa. Kasvinterveyden tutkimusalalla kiinnitetään erityistä huomiota kasvintuhoojien (tuhoeläimet, rikkakasvit, kasvitaudit) tuntemukseen ja seurantaan tavoitteena kehittää ja suunnitella monipuolisia ja joustavia viljelyjärjestelmiä, jotka ovat vähemmän alttiita kasvintuhoojille. Tutkimus tarjoaa tietoa ja ratkaisuja kestävälle maataloudelle etenkin boreaalisella vyöhykkeellä.

Tutkimusprofessoriksi hakevilta edellytetään tohtorin tutkintoa soveltuvalta alalta. Hakijalla tulee olla vahva tieteenalan tuntemus ja näkemys alan tutkimuksen kehittämiseksi. Tehtävässä menestyminen edellyttää lisäksi kokemusta vaativien tutkimusprojektien johtamisesta, vahvoja menetelmätaitoja, kyvykkyyttä hakea rahoitusta, kansallista ja kansainvälistä verkostoituneisuutta sekä kykyä ja halua tutkimustulosten viestimiseksi ja välittämiseksi käytäntöön.

Tehtävät alkavat 1.12.2020, ja niiden kesto on viisi vuotta.

Hakuilmoitukset kokonaisuudessaan löydät alla olevista linkeistä:

Research Professor in International Forest Policy and Governance

Research Professor in Mathematical Modeling for Forest Planning

Research Professor in Plant Health