Uutiset Maatalous, Puutarha, Tilasto

Maatalous- ja puutarhayritysrekisterin lopullisten tulosten mukaan viljelijöiden keski-ikä vuonna 2018 oli 53 vuotta. Yksityishenkilöiden omistamien tilojen viljelijöistä lähes 30 prosenttia oli yli 60-vuotiaita ja vain 16 prosenttia oli alle 40-vuotiaita.

– Yli 70-vuotiaiden viljelijöiden lukumäärä on reippaassa nousussa. Näyttää siltä, että entistä useampi jatkaa tilanpitoa vielä eläkeiässä, sanoo yliaktuaari Jaana Kyyrä Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Osakeyhtiömuotoisten tilojen viljelijöiden keski-ikä oli alhaisin, 48 vuotta. Vanhimpia olivat perikuntien tilanhoidosta vastuussa olevat viljelijät. Heidän keski-ikänsä oli 60 vuotta. Perheviljelmien viljelijöiden keski-ikä oli 52 vuotta.

Myös muissa EU-maissa nuoria viljelijöitä on vähän ja iäkkäitä viljelijöitä paljon. Yli puolet EU:n viljelijöistä oli vuonna 2016 yli 55-vuotiaita ja kymmenen prosenttia alle 40-vuotiaita. Portugalissa yli puolet viljelijöistä on täyttänyt 65 vuotta. Alle 40-vuotiaita viljelijöitä oli eniten Itävallassa, Puolassa ja Slovakiassa.

Porkkanapelto. (Kuva: Olga Pihlman)

Tilojen määrä tarkentui 47 600:aan

Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä vuonna 2018 tarkentui noin 47 600 tilaan. Vuoden aikana tiloista lopetti vajaat kaksi prosenttia, kun yleinen lopettamisvauhti on jo pidemmän aikaa ollut kahden−kolmen prosentin luokkaa. Suomen kunnista Kouvolassa oli eniten eli 920 maatalous- ja puutarhayritystä. Toiseksi eniten tiloja oli Salossa, 890 tilaa.

Suomen maatalous- ja puutarhayrityksistä 86 prosenttia oli edelleen yksityishenkilöiden omistuksessa. Osakeyhtiömuotoisia tiloja on alle tuhat, mikä on kaksi prosenttia kaikista tiloista. Maatalousyhtymiä oli vajaat yhdeksän prosenttia ja perikuntien omistamia noin kaksi prosenttia tiloista.

Tilaston taustaa

Maatalous- ja puutarhayritysten rakennetilasto sisältää tietoa maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärästä, maankäyttölajeista ja tuotantosuunnista sekä viljelijöistä Suomessa. Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen maa- ja puutarhatalouden omistus- ja tuotantorakenteesta sekä viljelijöiden lukumäärästä ja ikärakenteesta. Tilaston tiedot saadaan pääasiassa maaseutuhallinnon rekistereistä. Nyt julkistetut tulokset ovat lopullisia.

Tarkemmat tiedot ja tilastoon liittyvät taulukot löytyvät stat.luke.fi -palvelusta.