Uutiset Maaseutu, Maatalous, Metsä

Professori Eija Pouta on valittu Luonnonvarakeskuksen (Luke) edustajaksi luonnon monimuotoisuutta ja luonnon tuottamia hyötyjä eli ekosysteemipalveluja käsittelevään Suomen paneeliin. Poudan toimikausi kestää paneelin ensimmäinen toimikauden eli vuoden 2018 loppuun asti.

Eija Pouta tutkii muun muassa luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden arvottamista sekä maa- ja elintarviketalouden ympäristövaikutuksia.

Pouta näkee toimintansa aloittaneen paneelin työn tärkeäksi, sillä luonnon monimuotoisuuteen kohdistuu paljon uhkatekijöitä muun muassa ilmastonmuutoksen seurauksena. Haittojen minimoimiseksi on välttämätöntä, että alan tutkimustieto tavoittaa päätöksentekijät.

– Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on haastavaa, sillä lajeja on paljon ja jokaisella lajilla on omat vaatimuksensa elinympäristön suhteen, Pouta lisää.

Suomen paneelilla on vahva kytkentä kansainväliseen IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) -paneeliin, jonka jäsenenä on jo 124 maata. Sekä kansainvälisen että Suomen IPBES-paneelin tavoitteena on vahvistaa tieteen ja poliittisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelujen, ihmisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen turvaamiseksi.