Uutiset Puutarha, Talous

Puutarha-alalla yrityksen menestykseen vaikuttaa tulevaisuudessa merkittävästi se, miten yritys ennakoi ja ratkaisee asiakkaan tarpeet ja helpottaa asiakkaan elämää. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Turun yliopiston Voimakas-hankkeen mukaan yritysten kannattaa erikoistua, verkostoitua ja huolehtia omasta vahvasta osaamisestaan.

”Jokaiselle jotain” ei enää toimi, vaan yrityksen on valittava entistä paremmin, keitä se haluaa palvella. Valitsemalla minkä tyyppisiin asiakkaisiin yritys haluaa keskittyä, se voi tarjota täsmätuotteita tai -palveluja. Asiakkaan oppii tuntemaan parhaiten aktiivisen ja avoimen vuoropuhelun avulla ja hyödyntämällä koko arvoverkkoa.

– Yritykset ovat yhtä elinvoimaisia kuin ne ovat kyvykkäitä auttamaan asiakkaitaan, kiteyttää johtava tutkija Kari Jokinen Lukesta. Hän korostaa, että toisaalta puutarha-alan menestys alkaa aina ketjun alkupäästä eli viljelyosaamisesta.

Puutarha-alan positiivisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi on keskeistä lisätä avoimuutta ja keskinäistä arvostusta. Yritysten on rakennettava hyvä kumppaniverkosto, jossa jokainen keskittyy omaan osaamiseensa. Oman alan lisäksi hyviä kumppaneita löytyy myös muilta toimialoilta, kuten rakennus-, hyvinvointi- tai teknologia-alalta.

Puutarha-alan tuotteisiin liittyy jo valmiiksi paljon positiivisia mielikuvia, mikä helpottaa markkinointia ja myyntiä. Kasvisten lisääntyvää kysyntää voi ruokkia tarjoamalla lisää tietoa tuotteista ja niiden käyttötavoista. Toimijat voivat miettiä esimerkiksi sitä, miten tulevaisuutta voi rakentaa hyvän mielen kautta.

Tiennäyttäjiä jo markkinoilla

Tutkijoiden mukaan Suomesta löytyy jo hyviä esimerkkejä.

– Hyvään mieleen on tuotettu ratkaisuja muun muassa viherseinillä, jotka puhdistavat sisäilmaa, ja tarjoamalla helppoja, valmiita viherpihakokonaisuuksia, listaa projektipäällikkö Taina Eriksson Turun yliopistosta.

Tällä hetkellä asiakkaat haluavat hyödyntää tuoreita kotimaisia vihanneksia helposti ja vaivattomasti.  Kuluttajien erityistoiveisiin vastaavat esimerkiksi yritykset, jotka toimittavat vihanneksia kotiovelle.  Vielä pidemmälle kehitettyjä täsmätuotteita ovat valmiit ja tuoreet kasvissekoitukset.

– Eräs marjantuottaja on löytänyt keinon palvella ympärivuoden asiakkaita, jotka haluavat lähialueen marjoja, mutta joilla ei itsellään ole mahdollisuutta pakastaa niitä. Erikoistumista on esimerkiksi keskittyminen syötävien kukkien ja versojen sekä niistä tehtyjen valmiiden makuyhdistelmien tuottamiseen. Tuotanto-alue on kapea, mutta toimijoiden osaaminen alalla syvää, Eriksson jatkaa.

Liiketoimintaosaaminen tulee ottaa keskeiseksi osaksi alan koulutusta, vahvan viljely- ja teknologiaosaamisen rinnalle. Joustavat ja monimuotoiset rahoitusvaihtoehdot avaavat mahdollisuuksia uudenlaisiin kokeiluihin ja yrittäjyyden muotoihin, myös kansainvälisille markkinoille.

Voimakas-hanke (2015-2017) toteutettiin Luonnonvarakeskuksen ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun monitieteisenä yhteistyönä Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiön rahoituksella.

Loppuraportti:
Elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun: Voimakas-hankkeen (2015–2017) tulokset, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-534-9