Uutiset Ilmasto, Ympäristö
Maa- ja metsätalousministeriön ja Luonnonvarakeskuksen yhteistiedote

Vuosien 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyy maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä rajoittavia sekä peltomaan hiilen sitomista lisääviä toimia. Maaseutuohjelman ilmastotoimista tehokkainta on ollut ravinteiden käytön vähentäminen, todetaan juuri valmistuneessa ympäristötoimenpiteiden arvioinnissa.

Suurin peltomaan hiilen vähenemistä hillitsevä vaikutus oli kerääjäkasvien viljelyllä. Kerääjäkasvi on hyödyllinen paitsi ympäristön, myös peltomaan rakenteen ja satotason lisäämisen kannalta.

Toimista huolimatta maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen määrä on 2000-luvun aikana pysynyt samalla tasolla. Useimmat maatalouden päästöt ovat hieman laskeneet kuluvalla ohjelmakaudella, mutta turvepeltojen alan kasvu kumoaa nämä vähennykset.

– Maatalouden merkittävin päästölähde on viljellyt turvemaat, joiden hiilidioksidi- ja dityppioksidipäästöjen osuus maatalouden päästöistä on yli puolet. Turvemaille suunnattujen toimien, kuten monivuotisten ympäristönurmien toteutus jäi kuitenkin vielä vähäiseksi, tutkimusprofessori Kristiina Regina Luonnonvarakeskuksesta toteaa

Aihepiirin osalta tärkeää on ollut myös teemaan liittyvä neuvonta ja tiedotus, jota maaseutuohjelma on osaltaan tukenut.

Peltojen hiilivarastot edelleen laskussa 

Maaseutuohjelman ympäristötoimenpiteiden arvioinnissa hyödynnettiin Luonnonvarakeskuksen toteuttamaa valtakunnallista peltojen kemiallisen tilan seurantatutkimusta (VALSE), joka perustuu seurantatietoon yli 600 kohteessa.

Laajamittaisen seurannan tulokset osoittavat peltomaan hiilipitoisuuksien olevan koko maassa edelleen laskusuuntaista. Peltojen hiilipitoisuus on usean vuosikymmenen ajan laskenut noin 0,4 prosentin nopeudella.

– Hiilivarastojen pieneneminen voi johtua osin hajotuksen kiihtymisestä lämpenevän ilmaston myötä”, Luonnonvarakeskuksen tutkija Jaakko Heikkinen toteaa.

Myös peltomailla aiemmin kasvaneen metsäkasvillisuuden jälkivaikutus selittää laskevaa trendiä.

Luonnonvarakeskus on selvittänyt Manner-Suomen maaseutuohjelman ympäristötavoitteiden kehitystä ja arvioinut ohjelman vaikuttavuutta osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 arviointia.


Lisätietoja: 

Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus p. 029 532 6474, etunimi.sukunimi@luke.fi

Jaakko Heikkinen, Luonnonvarakeskus, p. 029 532 6113, etunimi.sukunimi@luke.fi

Anna Schulman, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162199, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Linkki arviointiin: http://jukuri.luke.fi/handle/10024/544713

Hiilen määrä peltomaassa. VALSE-tutkimuksen tulokset. Luonnonvarakeskus. https://stat.luke.fi/indikaattori/hiilen-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4-peltomaassa

Kuva: Tapio Tuomela/Luken arkisto