Uutiset Maatalous, Ruoka

Suomen Ruokatiedon tiedote

Suomen asema maapallon pohjoisimpana kehittyneenä maatalousmaana tarjoaa Suomessa tuotetulle ruualle lisäarvoa, jota ei ole tähän mennessä tehokkaasti hyödynnetty. Keskeinen pohjoiseen asemaamme liittyvä etu on tuotantomaan ja ilman puhtaus.

Pohjoisuus koetaan tavanomaisesti vain ylimääräisenä tuotannon haittana. Kuitenkin arktisiin olosuhteisiin sopeutettu teknologiamme tutkitusti edistää ruuan puhtautta, tuotantoympäristön ja tuotantoeläinten terveyttä, lisää monien tuotteiden korkeaa ravintoarvoa ja parantaa hygieenistä laatua. Lisäksi tuotantojärjestelmämme vahvuuksia ovat läpinäkyvyys ja jäljitettävyys.

– Vahva ja hyvin ajankohtainen potentiaali löytyy vielä ainakin ympäristöjalanjäljen  pienentämisestä. Voimme lähteä kehittämään biotalouteen linkittyvän kiertotalouden vastuullisuutta sekä maatilatason hiilineutraalia ja jätteetöntä ruuantuotantoa, kertoo professori Sirpa Kurppa Luonnonvarakeskuksesta.

Kurppa valottaa Maataloustieteen Päivillä 2016 kestävää suorituskykyä ja sitä, miten se voi kasvattaa arktista elintarviketuotantoamme. Arktisuutta tarkastellaan päivillä myös EU:n laatujärjestelmien näkökulmasta sekä vastuullisuuden ja teknologisen osaamisen valossa.

– Ilmastomuutoksen myötä eurooppalaisen tuotannon painopiste siirtyy pohjoisemmaksi. Juuri nyt on välttämätöntä oivaltaa olemassa oleva tilanne ja keskittyä lisäarvomahdollisuuksien säilyttämiseen ja hyödyntämisen, Kurppa painottaa.

Arktisten ominaisuuksien viestintää koordinoi Ruokatieto Yhdistys ry, jonka selvitys osoittaa, että vientiyrityksillä on vahva kiinnostus ottaa arktisuus suomalaisen ruuan viestinnän kärjeksi.

– Arktinen ruuantuotanto -konsepti nojaa todennettuun tietoon, mutta brändäys  kuluttajalle vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi vaatii vielä työstöä ja tiivistä vuorovaikutusta alan kesken. Vientiyritysten kanssa hiotaan yhteisiä viestinnän linjoja ja kokeillaan arktisuutta osoittavaa pakkausmerkkiä, toteaa toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi Ruokatiedosta.

Ruokasektori uudistuu – nappaa aiheet heti

Maataloustieteen Päivät 2016 järjestetään Helsingin yliopistossa Viikissä 12.–13. tammikuuta. Vuosittaisen tapahtuman tämänvuotinen teema on: Työkaluja menestykseen.

Päivien ohjelma kattaa maataloustieteiden viimeisimpiä tutkimustuloksia, jotka on jaettu aihepiireittäin 22 sessioon sekä posterinäyttelyyn. Tilaisuus on tarkoitettu tutkijoille, opettajille, yrittäjille ja asiantuntijoille hallinnossa, neuvonnassa ja yritysmaailmassa.

Media on tervetullut seuraamaan päiviä!
Maataloustieteen päivien ohjelma: www.smts.fi/sites/smts.fi/files/presentations2016.pdf