Uutiset Maaseutu, Maatalous, Ruoka

Väestönkasvu, asukkaiden elintason nousu ja ilmastonmuutos rasittavat Afrikan ruokajärjestelmiä ja uhkaavat ruoka- ja ravitsemusturvallisuutta. Ratkaisuja hakee kansainvälinen yhteistyöhanke, joka rakentaa uudenlaista tutkimus- ja innovaatiokumppanuutta.

Afrikkalaisten ruokajärjestelmien tehostaminen saattaa olla yksi avain koko maapallon tulevaisuuden ruokahuollon turvaamiseen. Ruoantuotanto on kuitenkin järjestettävä niin, että samaan aikaan huolehditaan ympäristön kunnosta.

– Afrikan ruokajärjestelmissä on tehostamisen varaa. On kuitenkin lyhytnäköistä hakea vain tehotuotantoa, jos samalla pilataan tai köyhdytetään maaperää ja siten heikennetään tulevien sukupolvien mahdollisuuksia ruokkia itsensä. Tarvitaan teknisiä ja yhteiskunnallisia innovaatioita, jotta tuotanto on taloudellisesti ja ekologisesti kestävää, toteaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) professori Jarkko Niemi.

Luke on mukana kansainvälisessä PROIntensAfrica -hankkeessa, jossa etsitään avaimia uudenlaiseen, Afrikan mantereen ruoantuotantoa kestävällä tavalla tehostavaan tutkimus- ja innovaatiokumppanuuteen Euroopan ja Afrikan välillä. Kumppanuutta ja omistajuutta korostavassa hankkeessa on mukana 23 eurooppalaista ja afrikkalaista tutkimuslaitosta. Hanketta koordinoi hollantilainen Wageningen University and Research Centre (WUR).

Räätälöidyt reitit kestävyyteen

Hankkeen taustalla on ennuste, jonka mukaan maapallon väestö, joka saavuttaa 9 miljardin asukkaan rajan vuoteen 2050 mennessä, vaatii tulevaisuudessa syödäkseen 70 prosenttia enemmän ruokaa kuin nykyisin. Koska ruoantuotannon kestävään tehostamiseen ei ole yhtä yksittäistä ratkaisua, on tutkittava monia erilaisia polkuja.

PROIntensAfrica kerää afrikkalaiset ja eurooppalaiset tutkijat yhteen linjaamaan ja valitsemaan näitä polkuja.

– Kestävä tehostaminen voi tarkoittaa jollakin alueella tehomaataloutta, kun taas toisaalla luomuviljely on paras tehostamisen vaihtoehto. PROIntensAfrica menee tästä askeleen eteenpäin: yhdistämme erilaisten viljelytekniikoiden aineksia ja pyrimme luomaan erilaisiin vaatimuksiin parhaiten vastaavia innovatiivisia ratkaisuja, sanoo hankkeen afrikkalaisen pääkumppanin Forum for Agricultural Research in African (FARA) pääjohtaja Yemi Akinbamijo. Hän vierailee tällä viikolla Suomessa tutustumassa Suomen kehitystutkimusprojekteihin ja neuvottelemassa yhteistyömahdollisuuksista Luken tutkijoiden kanssa.

Luken professori Hannu Korhonen ja FARA:n pääjohtaja Yemi Akinbamijo neuvottelivat yhteistyöstä perjantaina. Kuva: Anna-Riitta Juntunen/Luke
Luken professori Hannu Korhonen ja FARA:n pääjohtaja Yemi Akinbamijo neuvottelivat yhteistyöstä perjantaina. Kuva: Anna-Riitta Juntunen/Luke

Innovaatioita ja suomalaista osaamista tarjolle

Tavoitteena on rakentaa uudenlainen tutkimusohjelma, joka käyttää yhteistutkimusrahoitusta entistä tehokkaammin ja monipuolisemmin. Tavoite on laatia laaja, ruoantuotannon kestävään tehostamiseen keskittyvä tutkimusohjelma IntensAfrica. Luken tutkijat pitävät tärkeänä, että Suomi on mukana Euroopan ja Afrikan maiden välille rakentuvassa yhteistyöverkostossa.

– Yhteisessä tutkimusohjelmoinnissa ei ole kyse ainoastaan tieteestä vaan myös politiikasta ja rahoituksesta. Erilaisten toimijoiden yhteistyö ja hyvä koordinointi on tärkeää, jotta tutkimuksesta saadaan mahdollisimman suuri hyöty kaikille osapuolille, toteaa projektin vastuututkija Susanna Rokka Lukesta.

Luken tutkijat osallistuvat parhaillaan PROIntensAfrican tutkimusstrategian valmisteluun ja pystyvät tarjoamaan ohjelmasuunnittelun tueksi suomalaisia innovaatioita ja osaamista.

– Lukella on jo hyviä kokemuksia ulkoministeriön rahoittamista IKI-hankkeistaan Afrikassa. Samoin Luken ruokaturvan parantamiseen pyrkivän, yhteisrahoitteisen FoodAfrica-ohjelman hyviksi havaittuja esimerkkejä voidaan hyödyntää IntensAfrican tutkimusohjelmien valmistelussa. Vastaavasti suomalaiset tutkijat saavat uusia vinkkejä muiden tekemisestä, kertoo FoodAfrica-ohjelman johtaja, Luken professori Hannu Korhonen.

PROIntensAfrica on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horizon2020 -rahoitusohjelmasta. Hanke alkoi huhtikuussa ja päättyy vuonna 2017. Lisätietoja hankkeesta löytyy osoitteesta www.intensafrica.org.