Uutiset Kala, Yleinen, Ympäristö

Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut Iijoen vesivoimalaitoksille lohenpoikasten alasvaellusreittien yleissuunnitelman. Suunnitelma on merkittävä pilotti, jonka perusteella kohti merta vaeltavat lohenpoikaset voidaan ohjata turvallisesti ja nopeasti voimalaitosten ohi. Alasvaellusreitti koostuu kahdesta osasta: yläkanavaan sijoitettavasta ohjausaidasta sekä voimalaitoksen yhteyteen sijoitettavasta alasvaellusväylästä.

Iijoen suositukset perustuvat tutkittuun tietoon lohenpoikasten käyttäytymisestä

Iijoen vesivoimaloiden yläkanavien ohjausratkaisuksi suositellaan kelluvaa, 2−3 metriä korkeaa ohjausaitaa. Alasvaellusväyliksi onhahmoteltu putkiratkaisuja, joiden alkupäät sijoitettaisiin pääsääntöisesti voimalaitosten vanhojen tukinuittoaukkojen kohdille.

Alasvaellusratkaisujen suunnittelun tueksi Luke toteutti vuonna 2017 Haapakosken voimalaitoksen yläpuolella lohen vaelluspoikasten käyttäytymistutkimuksen. Lisäksi laadittiin 3D-virtausmallit Iijoen voimalaitosten yläkanavista. Tutkimusaineistojen avulla voitiin seurata vaelluspoikasten käyttäytymistä ja liikkumista voimalaitosten yläpuolella erilaisissa virtausolosuhteissa ja suunnitella niiden pohjalta vaelluspoikasten ohjausratkaisut yläkanaviin.

Alasvaellusreitti koostuu tavallisesti yläkanavaan sijoitettavasta ohjausrakenteesta (ylempänä) ja varsinaisesta alasvaellusväylästä (alla). Kuvat: Panu Orell.

Rakennetuissa joissa lohikalojen alasvaelluksessa on merkittäviä ongelmia

Voimalaitokset hidastavat ja jopa pysäyttävät poikasten vaelluksen, jolloin ne altistuvat voimakkaalle saalistukselle. Lisäksi uidessaan turbiinien läpi osa vaelluspoikasista vammautuu tai kuolee. Siksi voimalaitoksille rakennetuilla vaellusreiteillä on tärkeä rooli vaelluskalojen luonnonkierron palauttamisessa.

Iijoen alasvaellusreittien yleissuunnitelma toteutettiin osana kolmevuotista, EU-rahoitteista, Iijoen otva -hanketta. Otva-hankkeen päätavoitteet ovat vesistövision laadinta sekä vaelluskalakantojen palauttamisen ja muiden joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistäminen. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Luonnonvarakeskus toimii hankkeen osatoteuttajana. Otva-hanke päättyy 14.10.2018.

Lisätietoja alasvaellusreittien yleissuunnitelmasta:

Tutkija Riina Huusko, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 2192, riina.huusko@luke.fi
Tutkija Panu Orell, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 8757, panu.orell@luke.fi

Lohikalojen alasvaellus Iijoessa: Tutkimustuloksia ja alasvaellusreittien yleissuunnitelma

Lisätietoja Iijoen otva -hankkeesta:

Projektipäällikkö Mirko Laakkonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

Otva-hankkeen nettisivut