Uutiset Tilasto

Maatalous- ja puutarhayritysrekisterin ennakkotietojen mukaan Suomessa on 44 700 maatalous- ja puutarhayritystä vuonna 2021. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärän väheneminen jatkui edellisvuosien tahtiin, nyt vähennystä vuoteen 2020 verrattuna oli reilut 900 tilaa.

Viimeiset vuodet ovat olleet vaikeita maataloudelle, ja ajankohtaisen tiedon tarve maatalouden tilanteesta on korostanut tuoreen tiedon merkitystä. Siksi Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisee vuoden 2021 ennakolliset tiedot tilojen lukumääristä, tuotantosuunnista ja maankäytöstä jo nyt.

Maatalousmaan käyttö ennallaan, vuokrapeltojen määrä kasvussa

Maatalous- ja puutarhayritysten käytössä on 2,3 miljoonaa hehtaaria peltoa, josta vuokrapeltoa oli 850 000 hehtaaria. Vuokratun pellon määrä kasvoi vajaalla 77 000 hehtaarilla. Kymmenessä vuodessa tilojen keskimääräinen pinta-ala on kasvanut 41 hehtaarista 51 hehtaariin. Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla keskiala oli yli 60 hehtaaria.

– Tähän asti maatalousmaa on löytänyt käyttäjänsä ja lopettaneiden tilojen pellot on joko vuokrattu tai myyty toisille maatiloille. Toinen asia on sitten se, miten pelloille tulee jatkossa käymään. Tällä hetkellä noin 45 prosenttia käytössä olevasta maatalousmaasta on nurmikasvituotannossa tai kesannoituna. Jos kotieläintuotanto merkittävästi vähenee, vapautuu myös nurmikasvialaa muuhun käyttöön. Mitä niillä jatkossa viljellään ja miten suuri osa siirtyy ympäristönhoidollisiksi alueiksi, nähdään tulevina vuosina, yliaktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen Lukesta sanoo.

Yhä useampi tila yhtiöittää toimintansa

Vaikka valtaosa eli 38 000 suomen maa- ja puutarhatiloista on perheviljelmiä, on osakeyhtiöiden määrä ollut kasvussa. Tänä vuonna osayhtiömuotoisia tiloja oli reilut 1 200 tilaa eli vajaa kolme prosenttia kaikista tiloista. Sen sijaan maatalousyhtymien määrä väheni alle 4 000 tilaan.

Tilaston taustaa ja muutoksia tilastoinnissa

Maatalous- ja puutarhayritysrekisterin tilalukumäärätiedot perustuvat valtaosin Ruokaviraston eläinrekistereihin ja tukihakemusten yhteydessä kerättyihin tietoihin. Maatiloilla olevien hevosten lukumääriä ei enää tilastoida vuonna 2021, ja tämä näkyy Muu laidunkarja -tilalukumäärän selvänä vähenemisenä 1 200 tilalla vuoteen 2020 verrattuna.

– Siipikarjatilojen lukumäärä perustui tänä vuonna ja myös jatkossa Luken omaan tilastokyselyyn tiloilta, joilla siipikarjaa oli 50 lintua tai enemmän. Uusi tiedonkeruu mahdollistaa tilastojen aikaisemman julkaisemisen. Aikaisemmin tiedot ovat perustuneet tukihaun yhteydessä kerättäviin tietoihin. Hevosten poisjäämisen tilastoinnista näkyy selkeämmin tilalukumäärissä kuin siipikarjatilastoinnin muutos. Pienet, alle 50 linnun tilat harvemmin ovat luokittuneet siipikarjatiloiksi. Selkeä parannus tilastointiin on myös se, että tieto perustuu nyt tilojen keskimääräiseen lintumäärään, ei tietyin päivän tilanteeseen, arvioivat Luken yliaktuaarit Sanna Vuorisalo, kotieläintilastot ja Anna-Kaisa Jaakkonen, maatalous- ja puutarhayritysten rakenne.

Tarkemmat tiedot ja tilastoon liittyvät taulukot löytyvät https://stat.luke.fi/ -palvelusta. Viljelijöiden ikätiedot päivittyvät lopullisen tilaston julkaisemisen yhteydessä https://stat.luke.fi/julkistamiskalenteri.