Artikkelit Ilmasto, Metsä

Tutkittuaan ekosysteemejä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan Luken monimuotoisuusasiantuntija jatkaa ympäristömme tulevaisuuden ratkaisevien prosessien selvittämistä. Raisa Mäkipäällä on työssään monta roolia, ja hän nauttii siitä.

Tavoitteeni on kehittää ratkaisuja, jotka parantavat luonnonvarojen kestävää käyttöä, sanoo Raisa Mäkipää. Kuva: Erkki Oksanen.

Ennen… olen aina ollut kiinnostunut siitä, miten ekosysteemit toimivat ja niiden tarjoamista hyödyistä. Olen tutkinut näitä aiheita yli 20 vuotta. Mikään yksittäinen asiaa ei vienyt minua kohti monimuotoisuuden ja ekosysteemiprosessien tutkimusta. Tutkijan urani on ollut enemmänkin sarja pieniä askelia, pieniä löytöjä, jotka ovat vieneet työtäni eteenpäin.

Minulle tutkijan urassa ei ole niinkään kyse suurista hetkistä tai menestyksistä. Tärkeämpää on rakentaa uutta muiden tutkijoiden työn ja menetelmien päälle ja olla iloinen siitä, mitä itse voi tuoda mukaan. Olen tyytyväinen, jos löydän palan, joka auttaa muita saamaan suuren palapelin valmiiksi. Jos joku muu kokee tekevänsä läpimurron osittain minun työni ansiosta, niin mikä sen hienompaa!

Tällä hetkellä… tutkin lahoavissa puissa elävien sienten toimintoja. Koska Suomen metsissä on koko ajan vähemmän lahoavia puita, metsien monimuotoisuus on vähentynyt. Tämä vaikuttaa kaikkiin lajeihin, joiden ravinnonsaanti tai elinympäristö perustuu lahonneisiin puihin.

Vaikka ihmiset ovatkin tietoisia kaikesta tästä, lahonneissa puissa tapahtuvia prosesseja ei vielä ole tutkittu kovin paljon. Kuinka lajien häviäminen vaikuttaa lahoamiseen? Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti puu lahoaa? Mistä prosessille välttämätön typpi tulee? Olen kiinnostunut yleisistä ekosysteemiprosesseista ja siitä, kuinka monimuotoisuus ja ympäristötekijät vaikuttavat niihin.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi tärkeimpiä kysymyksiä nyt ja tulevaisuudessa.

Monimuotoisuuskysymysten lisäksi tutkin ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sitä, miten niitä voidaan hillitä. Itse asiassa minulla on aika monta asiaa käsissäni. Tutkimukseni käsittelee esimerkiksi sitä, kuinka puulajit ja metsän istutus vaikuttavat hiilinieluihin. Minulla on erilaisia rooleja eri tutkimusprojekteissa: joissakin työskentelen johtajana, joissakin toisissa tutkijana. Jos kävisimme läpi joka ainoan projektin, jossa olen mukana, pitäisi siihen varata monta päivää!

Tulevaisuudessa… maailman on opittava käyttämään luonnonvaroja ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi tärkeimpiä kysymyksiä nyt ja tulevaisuudessa. Nykyisellä toiminnallamme emme pääse pitkälle. Ilmastonmuutos on niin suuri ongelma, ettei mikään työn tai tutkimuksen määrä riitä sen ratkaisemiseen. Aina on tilaa uusille ratkaisuille ja ajatuksille.

Tavoitteeni on kehittää ratkaisuja, jotka parantavat luonnonvarojen kestävää käyttöä maa- ja metsätalouden alalla. Haluan esimerkiksi selvittää, mitä voimme tehdä metsissä ja pelloilla hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja kuinka voimme ylläpitää niiden monimuotoisuutta.

Kaksi asiaa on ajanut minua eteenpäin tähän saakka ja tekee niin jatkossakin: uteliaisuus ja yhteistyö muiden tutkijoiden kanssa. Yhdessä työskenteleminen ja onnistuminen on erittäin palkitsevaa. Odotan aina innokkaasti tilaisuuksia olla vuorovaikutuksessa muiden tutkijoiden kanssa uusien tutkimusaiheiden parissa ja laajentaa verkostojani.

Katso myös