Vesistöissä on tulevaisuus ja kasvupotentiaali, jota voimme hyödyntää kestävästi samalla kun hillitsemme ja otamme talteen ravinnepäästöjä.

Siniseen biotalouteen kiinnittyvässä tutkimuksessa tuemme laajasti vesistöihin ja veteen perustuvaa liiketoimintaa kuten kalan- ja levänviljelyä, kalastusta sekä uusien teknologioiden ja sivuvirtojen hyödyntämistä. Edistämme vesistöjen käyttöä hyvinvointia ja vapaa-ajan käyttöä tukevana ympäristönä sekä kehitämme veteen perustuvia uusia tuotteita ja palveluita.

Katso myös