Pohjoinen vihreä biotalous -teeman avulla tuemme uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tavoitteenamme on turvata kasvava ja vakaa metsä- ja peltobiomassa raaka-aineeksi, luoda raaka-aineesta uusia tuotteita, energiaa sekä palveluita ja kehittää vihreän biotalouden tuotanto- ja jalostusprosesseja. Tavoitteenamme on taata metsä- ja peltoekosysteemien monimuotoisuus sekä lisätä biomassojen käytön joustavaa suunnittelua.

Vuonna 2016 biotalouden tuotos Suomen kansantaloudesta oli 16 prosenttia.
Vuonna 2016 biotalouden tuotos Suomen kansantaloudesta oli 16 prosenttia. Lähde: Tilastokeskus

Pohjoisen vihreän biotalouden tutkimusalueet:

Ota yhteyttä

Yläreunan kuva: Eetu Ahanen / Luken arkisto

Pohjoinen vihreä biotalous -ohjelman asiantuntijat

Katso myös