Pohjoinen vihreä biotalous -teeman avulla tuemme uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tavoitteenamme on turvata kasvava ja vakaa metsä- ja peltobiomassa raaka-aineeksi, luoda raaka-aineesta uusia tuotteita, energiaa sekä palveluita ja kehittää vihreän biotalouden tuotanto- ja jalostusprosesseja. Tavoitteenamme on taata metsä- ja peltoekosysteemien monimuotoisuus sekä lisätä biomassojen käytön joustavaa suunnittelua.

biotalous-kansantaloudessa-v1-infograafi
Lähde: Tilastokeskus 2014

 

Yläreunan kuva: Eetu Ahanen / Luken arkisto

Katso myös