Tutkimusohjelmien neuvottelukunnat edustavat Lukelle keskeisiä sidosryhmiä ja asiakastahoja. Neuvottelukunnat kokoontuvat yksi tai kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan tutkimusohjelman kehittämistarpeista ja tuloksista. Jäsenet ovat pääasiassa suomalaisia tai Suomessa asuvia, mutta mukaan voidaan pyytää myös ulkomaisia asiantuntijoita. Neuvottelukunnan jäsenyys on lähtökohtaisesti ohjelmakauden mittainen, mutta jäsenyyksiä voidaan tarvittaessa tarkistaa kauden aikana. 

Sopeutumis- ja palautumiskykyinen biotalous -tutkimusohjelman (Puskuri) neuvottelukunta

Minna Aila, Neste Oyj

Mark Dickey-Collas, International Council for the Exploration of the Sea – ICES

Minttu Jaakkola, Maj ja Tor Nesslingin säätiö

Anna-Liisa Laine, Zürichin yliopisto (vieraileva professori Helsingin yliopistossa)

Timo Lehesvirta, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Pim Martens, Maastrichtin yliopisto, Alankomaat

Juha S. Niemelä, Metsähallitus

Jaakko Pekki, Huoltovarmuuskeskus

Jari Varjo, Suomen riistakeskus