Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kato, maa- ja vesialueiden käytön muutokset, luonnonvarojen ylihyödyntäminen, saastuminen ja muut ympäristön mullistukset sekä pandemiat aiheuttavat merkittäviä haasteita luonnon ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Muutosten hillinnän lisäksi niiden ennakoiminen ja niihin sopeutuminen —varautuminen ja mukautuminen — sekä keinot hallita riskejä on välttämätöntä. Toisaalta muutokset voivat avata myös mahdollisuuksia. Ohjelman haasteena on luonnon ekosysteemien, tuotantojärjestelmien sekä yhteiskunnan välisten monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden kokonaisvaltainen hahmottaminen ja kyky säilyttää toimintakyky muuttuvissa olosuhteissa.

Ohjelma tarjoaa ratkaisuja:

  • luonnon monimuotoisuuden ja monipuolisten ekosysteemipalvelujen turvaamiseksi, ja mahdollisuuksiksi tulevaisuuden biotaloudessa
  • erilaisten sektorikohtaisten ja poikkisektoristen tarpeiden ja vaikutusten kestävään yhteensovittamiseen luonnon monimuotoisuuteen, biotuotantoon ja luonnonvarojen käyttöön liittyvissä konfliktitilanteissa
  • toimintaympäristön häiriöiden ja riskien ennakointiin ja sietoon, niihin mukautumiseen ja niistä selviytymiseen sekä yhteiskunnan pitkän aikavälin toimintakyvyn ja huoltovarmuuden säilymiseen muuttuvissa olosuhteissa
  • muutoksen aikaansaamiin mahdollisuuksiin tarttumiseen ja niiden hyödyntämiseen.

Alla olevaan listaukseen nousevat ohjelmaa koskevat uutiset, artikkelit, blogit ja projektit.