Sininen biotalous -tutkimusohjelman tutkimusalueet

Vesi- ja kalavaroissa, vesiviljelyssä sekä veteen liittyvissä tuotteissa, teknologioissa ja palveluissa on tulevaisuutemme kasvupotentiaali.

Ohjelmapäällikkö Petri Suuronen


Vesiviljely

 • Kestävät vesiviljelyratkaisut
 • Kiertovesi- ja avomerikasvatuksen tuotantoteknologiat
 • Rehuratkaisut
 • Teolliset symbioosit

Kalatalous ja vesiekosysteemien kestävä käyttö

 • Elinvoimaiset kalakannat
 • Vaelluskalakantojen elvyttäminen
 • Luonnossa menestyvät istukkaat
 • Uhanalaisten lajien monimuotoisuus
 • Vesien aluesuunnittelu

Genomiikka ja jalostus

 • Viljeltävien lajien geneettinen monimuotoisuus
 • Kalojen valintajalostus
 • Emokalastojen hoito

Lisäarvotuotteet vesiluonnonvaroista

 • Vesiraaka-aineiden tuotekehitys ja arvon lisääminen
 • Kalatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen

Projektit

Kaikki Sinisen biotalouden projektit.