Luken neljällä temaattisella ohjelmalla on kullakin neuvottelukunta (StAB, Stakeholder Advisory Board) , joka edustaa Lukelle keskeisiä sidosryhmiä ja asiakastahoja. Neuvottelukunnat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan temaattisen ohjelman kehittämistarpeista ja tuloksista. Jäsenet ovat pääasiassa suomalaisia tai Suomessa asuvia, mutta mukaan voidaan pyytää myös ulkomaisia asiantuntijoita, jos tarvittavaa asiantuntemusta ei Suomesta ole saatavissa. Neuvottelukunnan jäsenyys on kolmivuotinen.

Sininen biotalous -temaattisen ohjelman neuvottelukunta

  • Aronen Ilmo, RD Director, Raisio Agro Oyj
  • Ruohonen Kari, Principal Scientist, Cargill, Norway
  • Muotka Jukka, Senior Advisor, Fortum
  • Lindberg-Lumme Pia, Project Manager, Brändö Lax Ab
  • Laakkonen Mika, ylitarkastaja, Metsähallitus
  • Partanen Katriina, CEO, Pro Kala ry
  • Røsjø Camilla, Director, Division Food Science, Nofima, Norway