Luken neljällä temaattisella ohjelmalla on kullakin neuvottelukunta (StAB, Stakeholder Advisory Board) , joka edustaa Lukelle keskeisiä sidosryhmiä ja asiakastahoja. Neuvottelukunnat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan temaattisen ohjelman kehittämistarpeista ja tuloksista. Jäsenet ovat pääasiassa suomalaisia tai Suomessa asuvia, mutta mukaan voidaan pyytää myös ulkomaisia asiantuntijoita, jos tarvittavaa asiantuntemusta ei Suomesta ole saatavissa. Neuvottelukunnan jäsenyys on kolmivuotinen.

Sininen biotalous -temaattisen ohjelman neuvottelukunta

  • Aronen Ilmo, RD Director, Raisio Agro Oyj
  • Muotka Jukka, Senior Advisor, Fortum
  • Laakkonen, Mika, ylitarkastaja, Metsähallitus
  • Røsjø Camilla, Director, Division Food Science, Nofima, Norway
  • Pastoors Martin, Senior Scientist, Pelagic Freezer-trawler Assosiation, Netherlands
  • Arason Sigurjón, Chief Engineer, Matis Ltd, Iceland
  • Vilhunen Sampsa, Head of Programme, WWF Finland
  • Lindberg-Lumme Pia, Private concultant, Fish farming industry