Vuonna 2030 maailmassa tarvitaan 50% enemmän ruokaa ja 30% enemmän puhdasta vettä. Tutkimuksemme avulla edistetään kalataloutta ja luodaan edellytyksiä alan elinkeinojen kehittämiselle, kehitetään uusia ratkaisuja vesipohjaiselle taloudelle sekä luodaan veteen ja vesistöihin liittyvää yritystoimintaa. Monimuotoinen vesiympäristö ja kestävät kalakannat ovat lähtökohta kestävälle vesiresurssien hyödyntämiselle.