”Vesi- ja kalavaroissa, vesiviljelyssä sekä veteen liittyvissä tuotteissa, teknologioissa ja palveluissa on tulevaisuutemme kasvupotentiaali”, ohjelmapäällikkö Petri Suuronen.

Vuonna 2030 maailmassa tarvitaan 50 % enemmän ruokaa ja 30 % enemmän puhdasta vettä. Tutkimuk-semme avulla edistetään kalataloutta ja luodaan edellytyksiä alan elinkeinojen kehittämiselle, kehitetään uusia ratkaisuja vesipohjaiselle taloudelle sekä luodaan veteen ja vesistöihin liittyvää yritystoimintaa. Monimuotoinen vesiympäristö ja kestävät kalakannat ovat lähtökohta kestävälle vesiresurssien hyödyntämiselle.

Tutkimusalueemme ovat

  • Genomiikka ja jalostus
  • Kalakantojen ja vesiekosysteemien kestävä käyttö
  • Vesiviljely
  • Lisäarvotuotteet vesiluonnonvaroista

Katso avainhenkilöt ja lisätietoja ohjelmasta.

Alla olevaan listaukseen nousevat ohjelmaa koskevat uutiset, artikkelit, blogit ja projektit. Lisää löydät: