Pohjoinen vihreä biotalous -tutkimusohjelman tutkimusalueet

Suomi on metsäbiotalouden keskittymä, jossa metsäluonnonvaroja hoidetaan ja käytetään kannattavasti ja kestävästi. Tässä onnistumme, kun huomioimme biotalouden ja monimuotoisuuden tarpeet sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen.

Ohjelmajohtaja Mikko Kurttila


Genomiikka ja jalostus

 • Geneettisen diversiteetin evaluointi, hyödyntäminen ja geenivarojen suojelu
 • Ominaisuuksien uudet mittausmenetelmät ja täsmäjalostus
 • Puiden genomiikka ja genomiset jalostusmenetelmät
 • Tehokas jalostustulosten käytäntöönvienti, teknologiat ja ekonomiset analyysit

Kestävä biomassan tuotanto

 • Biomassan tuotannon lisääminen
 • Metsänhoidon konseptit
 • Abioottisten ja bioottisten riskien hallinta
 • Metsätalouden ympäristövaikutukset
 • Metsien kehityksen mallinnus ja simulointi

Metsävarat ja -operaatiot

 • Uudet metsien inventointitekniikat
 • Alueellinen skenaariomallinnus
 • Metsien monikäytön ja maankäytön suunnittelu
 • Metsäoperaatioiden tehokkuus ja hyväksyttävyys

Metsän tuotteet ja biojalostus

 • Biomassan monipuolisen käytön tehostaminen raaka-ainetuntemuksen avulla
 • Biomassan arvonlisäys kaskadikäytön ja tehokkaiden prosessien avulla
 • Ratkaisuja puupohjaisten materiaalien ja tuotteiden arvonlisäykseen
 • Luonnontuotteiden hyödyntämisen ja liiketoiminnan edistäminen

Projektit

Katso Pohjoisen vihreän biotalouden kaikki projektit.


 

Vuonna 2016 biotalouden tuotos Suomen kansantaloudesta oli 16 prosenttia.
Vuonna 2016 biotalouden tuotos Suomen kansantaloudesta oli 16 prosenttia. Lähde: Tilastokeskus