Luken neljällä temaattisella ohjelmalla on kullakin neuvottelukunta (StAB, Stakeholder Advisory Board), joka edustaa Lukelle keskeisiä sidosryhmiä ja asiakastahoja. Neuvottelukunnat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan temaattisen ohjelman kehittämistarpeista ja tuloksista. Jäsenet ovat pääasiassa suomalaisia tai Suomessa asuvia, mutta mukaan voidaan pyytää myös ulkomaisia asiantuntijoita, jos tarvittavaa asiantuntemusta ei Suomesta ole saatavissa. Neuvottelukunnan jäsenyys on kolmivuotinen.

Pohjoinen vihreä biotalous -temaattisen ohjelman neuvottelukunta

 • von Weymarn Niklas, VP research, Metsä Fibre Oy
 • Sunabacka Sixten, CEO, Tornator Oy
 • Lehikoinen Mikko, Director, marketing, Valtra Oy
 • Heikki Pajuoja, CEO, Metsäteho Oy
 • Mikkola Matti, CEO, Puutuoteteollisuus ry
 • Järvinen Erno, Research manager, MTK
 • Pentinmäki Jari, Commercial director, Yara
 • Antila Heli, CTO, Fortum
 • Rohweder Liisa, CEO, WWF Finland
 • Saddler Jack, Prof. UBC, Canada
 • Ove Nilsson, SLU/ Swetree Ab, Prof. /advisor