”Suomi on metsäbiotalouden keskittymä, jossa metsäluonnonvaroja hoidetaan ja käytetään kannattavasti ja kestävästi. Tässä onnistumme, kun huomioimme biotalouden ja monimuotoisuuden tarpeet sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen”, ohjelmapäällikkö Tuula Packalen.

Metsiä tarvitaan sitomaan hiiltä ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Uusiutuvalla puubiomassalla taas halutaan korvata uusiutumattomia raaka-aineita. Myös metsäluonnon merkitys aineettomien palveluiden tarjoajana kasvaa. Tuotamme tietoa metsien kasvun ja monimuotoisuuden turvaamiseksi muuttuvassa ilmastossa. Kehitämme ratkaisuja, joilla bioraaka-aineista jalostetaan uusia, kestäviä tuotteita, energiaa ja palveluita sekä edistämme kiertotaloutta hyödyntäviä tuotanto- ja jalostusprosesseja.

Tutkimusalueemme ovat

  • Genomiikka ja jalostus
  • Kestävä biomassan tuotanto
  • Metsävarat ja -operaatiot
  • Metsän tuotteet ja biojalostus

Katso avainhenkilöt ja lisätietoja ohjelmasta.

Alla olevaan listaukseen nousevat ohjelmaa koskevat uutiset, artikkelit, blogit ja projektit. Lisää löydät: