Metsiä tarvitaan sitomaan hiiltä ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Uusiutuvalla puubiomassalla halutaan korvata uusiutumattomia raaka-aineita. Myös metsäluonnon merkitys aineettomien palveluiden tarjoajana kasvaa. Tuotamme tietoa metsien kasvun ja monimuotoisuuden turvaamiseksi muuttuvassa ilmastossa. Kehitämme ratkaisuja, joilla bioraaka-aineista jalostetaan uusia, kestäviä tuotteita, energiaa ja palveluita sekä edistämme kiertotaloutta hyödyntäviä tuotanto- ja jalostusprosesseja.