Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa -ohjelman tutkimusalueet

Parhaastakaan tutkimustiedosta ei ole hyötyä, jos sitä ei oteta käyttöön. Kestävä biotalous rakentuu koko yhteiskunnan voimin.

Ohjelmapäällikkö Pasi Rikkonen


Biotalouspolitiikat

 • Julkisenpolitiikan vaikutusten arviointi
 • Luonnonvarojen käyttöä ohjaavat politiikat, niiden hyväksyttävyys, johdonmukaisuus ja tehokkuus
 • Politiikan muotoutuminen ja uusien politiikkatoimien suunnittelu
 • Biotalouden hallintarakenteet

Kestävyys ja hyvinvointi biotaloudessa

 • Kokonaiskestävyydenarviointi ja arviointimenetelmien kehittäminen
 • Ilmastoviisaat ja resurssitehokkaat ratkaisut biotaloudessa
 • Luonnonvarojen monikäytön ja eri käyttömuotojen yhteensovittamisen ratkaisumallit
 • Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Biotalouden markkinat ja liiketoiminta

 • Markkinamuutosten seuranta ja ennakointi
 • Markkinoiden toimivuus ja hinnanmuodostus
 • Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja -mallit
 • Innovaatiot biotaloudessa
 • Biotaloustoimialojen aluetalous-, työllisyys- ja makrotalousvaikutukset

Kestävät riistakannat yhteiskunnassa

 • Monitieteinen tutkimus ihmisen ja riistalajien rinnakkaiselosta
 • Kokonaisvaltainen kestävyys ja biotalouden sektoreiden yhteisvaikutukset riistaan
 • Eläinkantojen koon vaihtelut ja ravintoverkostot elinympäristöjen- ja ilmastonmuutoksessa
 • Riista, talous ja ihmisten hyvinvointi
 • Tiedepohjaisia työkaluja riistalajien ja elinympäristöjen kestävään hallintaan

Projektit

Katso Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa -ohjelman projektit.