Luken neljällä temaattisella ohjelmalla on kullakin neuvottelukunta (StAB, Stakeholder Advisory Board), joka edustaa Lukelle keskeisiä sidosryhmiä ja asiakastahoja. Neuvottelukunnat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan temaattisen ohjelman kehittämistarpeista ja tuloksista. Jäsenet ovat pääasiassa suomalaisia tai Suomessa asuvia, mutta mukaan voidaan pyytää myös ulkomaisia asiantuntijoita, jos tarvittavaa asiantuntemusta ei Suomesta ole saatavissa. Neuvottelukunnan jäsenyys on kolmivuotinen.

Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa -temaattisen ohjelman neuvottelukunta

  • Johan Åberg, Director Agriculture, MTK
  • Pantsar Mari, Director, Sitra
  • Salpakivi-Salomaa Päivi, VP, environment and responsibility, UPM
  • Martens Pim, Director, Prof. University of Maastricht, Netherlands
  • Stenger Anne, Research director, INRA, France
  • Wilenius Markku, Professor, University of Turku
  • Lund Mogens, Division director NIBIO, Norway
  • Kangas Jyrki, Professor, University of Eastern Finland