Luonnon ja ihmisten tarpeiden oikeanlainen yhdistäminen on edellytys kestävälle kehitykselle. Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa (BioSociety) -ohjelmassa tutkimme ja edistämme biotaloutta sekä sen edellyttämiä muutoksia yhteiskunnassa.

Vaikutamme muun muassa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän ja hyväksyttävän hyödyntämisen politiikan muotoutumiseen, markkinoiden toimivuuteen, uuden teknologian ja liiketoimintamallien leviämiseen sekä toimintatapoihin, jotka takaavat yhteiskunnan ja alueiden kestävän menestymisen.

BioSociety-ohjelman neljä tutkimusaluetta ovat: Biotalouspolitiikat, Biotalouden markkinat ja liiketoiminta, Kestävyys ja hyvinvointi biotaloudessa sekä Kestävät riistakannat yhteiskunnassa.

Yläreunan kuva: Sami Laitinen / Rodeo.fi

Katso myös