Luonnon ja ihmisten tarpeiden oikeanlainen yhdistäminen on edellytys kestävälle kehitykselle. Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa (BioSociety) -ohjelmassa tutkimme ja edistämme biotaloutta sekä sen edellyttämiä muutoksia yhteiskunnassa.

Vaikutamme muun muassa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän ja hyväksyttävän hyödyntämisen politiikan muotoutumiseen, markkinoiden toimivuuteen, uuden teknologian ja liiketoimintamallien leviämiseen sekä toimintatapoihin, jotka takaavat yhteiskunnan ja alueiden kestävän menestymisen.

BioSociety-ohjelman kolme tutkimusaluetta ovat: Biotalouspolitiikat, Biotalouden markkinat ja liiketoiminta sekä Kestävyys ja hyvinvointi biotaloudessa.

Yläreunan kuva: Sami Laitinen / Rodeo.fi

Katso myös