Tutkimusohjelmien neuvottelukunnat edustavat Lukelle keskeisiä sidosryhmiä ja asiakastahoja. Neuvottelukunnat kokoontuvat yksi tai kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan tutkimusohjelman kehittämistarpeista ja tuloksista. Jäsenet ovat pääasiassa suomalaisia tai Suomessa asuvia, mutta mukaan voidaan pyytää myös ulkomaisia asiantuntijoita. Neuvottelukunnan jäsenyys on lähtökohtaisesti ohjelmakauden mittainen, mutta jäsenyyksiä voidaan tarvittaessa tarkistaa kauden aikana.

 

Kannattava ja vastuullinen alkutuotanto -tutkimusohjelman (Alku) neuvottelukunta

Susanna Airaksinen, RaisioAqua Oy
Juuso Joona, Tyynelän tila
Tuomo Kauranne, Arbonaut Oy Ltd
Sami Kurki, Ruralia-instituutti
Marko Mäki-Hakola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Karoliina Niemi, Metsäteollisuus ry
Annika Nordin, Stora Enso​ Oyj
Sari Peltonen, ProAgria​
Mai Suominen, WWF​ (World Wide Fund for Nature)