Alkutuotanto on murroksessa. Maa- ja kalatalouselinkeino kamppailevat tuottavuus-, kannattavuus- ja kestävyysongelmien kanssa, ja metsätalouden merkittävimpiä kysymyksiä ovat puuntuotannon riittävyys ja toisaalta metsien käytön kestävyys. Tutkimusohjelman haasteena on alkutuotannon riittävyyden turvaaminen ja kannattavuuden parantaminen kestävästi.

Ohjelma tarjoaa ratkaisuja:

  • alkutuotannon monipuoliseen kehittämiseen ja uudistumiseen kestävän murroksen mahdollistamiseksi
  • mahdollistavien teknologioiden hyödyllisyyden arviointiin ja käyttöönottoon alkutuotannossa ja sen arvoketjuissa