Luken neljällä temaattisella ohjelmalla on kullakin neuvottelukunta (StAB, Stakeholder Advisory Board) , joka edustaa Lukelle keskeisiä sidosryhmiä ja asiakastahoja. Neuvottelukunnat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan temaattisen ohjelman kehittämistarpeista ja tuloksista. Jäsenet ovat pääasiassa suomalaisia tai Suomessa asuvia, mutta mukaan voidaan pyytää myös ulkomaisia asiantuntijoita, jos tarvittavaa asiantuntemusta ei Suomesta ole saatavissa. Neuvottelukunnan jäsenyys on kolmivuotinen.

Innovatiivinen elintarvikejärjestelmä -ohjelman neuvottelukunta

  • Salusjärvi Tuomas, EVP, Valio Oy
  • Tuomola Mika, RD director, HK-Scan
  • Rankinen Lea, VP, corporate responsibility, SOK
  • Tanhuanpää Marleena, Director, Elintarviketeollisuus-liitto ry
  • Andersson-Eklund Lena, Vice rector, SLU
  • Poutanen Kaisa, Research professor, VTT
  • O’Mara Frank, Research director, Teagasc, Irland
  • de Vos Willem, Academy professor, University of Helsinki / Wageningen University