”Ruokajärjestelmiin kohdistuu suuria globaaleja haasteita. Tarvitsemme tutkittua tietoa ilmastoneutraalista, vastuullisesta ja kilpailukykyisestä suomalaisesta ruoantuotannosta.” Ohjelmapäällikkö Johanna Vilkki

Tuemme murrosta kohti kestävää, terveellistä, ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää. Tavoitteena on kehittää monipuolisia, ilmastoviisaita ja resurssitehokkaita tuotantojärjestelmiä, kasvilajikkeita ja tuotantoeläimiä, joiden avulla turvataan kotimaisen ruoantuotannon kilpailukyky ja kestävyys. Edistämme kiertotaloutta ja vähennämme hävikkiä ruokajärjestelmässä. Etsimme kuluttajalähtöisiä terveellisiä tuotteita ja tuotantotapoja. Hyödynnämme älykästä teknologiaa ketjun eri vaiheissa. Päämäärinä ovat kansainvälisesti kilpailukykyinen ja vastuullinen ruokajärjestelmä sekä hyvinvoivat kuluttajat.

Tutkimusalueemme ovat

  • Genomiikka ja jalostus
  • Kestävä ja kilpailukykyinen eläintuotanto
  • Kestävä ja kilpailukykyinen kasvintuotanto
  • Elintarvike- ja lisäarvotuotteet

Katso avainhenkilöt ja lisätietoja ohjelmasta.

Alla olevaan listaukseen nousevat ohjelmaa koskevat uutiset, artikkelit, blogit ja projektit. Lisää löydät: