Tuemme murrosta kohti kestävää, terveellistä, ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää. Tavoitteena on kehittää monipuolisia, ilmastoviisaita ja resurssitehokkaita tuotantojärjestelmiä, kasvilajikkeita ja tuotantoeläimiä, joiden avulla turvataan kotimaisen ruoantuotannon kilpailukyky ja kestävyys. Edistämme kiertotaloutta ja vähennämme hävikkiä ruokajärjestelmässä. Etsimme kuluttajalähtöisiä terveellisiä tuotteita ja tuotantotapoja. Hyödynnämme älykästä teknologiaa ketjun eri vaiheissa. Päämäärinä ovat kansainvälisesti kilpailukykyinen ja vastuullinen ruokajärjestelmä sekä hyvinvoivat kuluttajat.