Tutkimusohjelmien neuvottelukunnat edustavat Lukelle keskeisiä sidosryhmiä ja asiakastahoja. Neuvottelukunnat kokoontuvat yksi tai kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan tutkimusohjelman kehittämistarpeista ja tuloksista. Jäsenet ovat pääasiassa suomalaisia tai Suomessa asuvia, mutta mukaan voidaan pyytää myös ulkomaisia asiantuntijoita. Neuvottelukunnan jäsenyys on lähtökohtaisesti ohjelmakauden mittainen, mutta jäsenyyksiä voidaan tarvittaessa tarkistaa kauden aikana.

Ilmastoviisas hiilenkierto -tutkimusohjelman (Maa-ilma) neuvottelukunta

Petr Balrdian, Czech Academy of Sciences (CAS), Tšekin tasavalta

Tiina Huvio, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Laura Höijer, Baltic Sea Action Group

Ritva Isomäki, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Riikka Joukio, Kesko Oyj

Markku Kanninen, Helsingin yliopisto

Juha Nousiainen, Valio Oy

Markku Remes, Suomen metsäkeskus