Terve maaperä ja kasvava biomassa sitovat tehokkaasti hiiltä ja ravinteita, mutta maankäyttösektori tuottaa myös päästöjä ilmaan, maaperään ja vesistöihin. Maankäyttösektorilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä maankäytöstä ja alkutuotannosta johtuvan, ilmastonmuutoksen entisestään kiihdyttämän vesiympäristön tilan heikkenemisen pysäyttämisessä. Ohjelman haasteena on globaalin ilmastokriisin ja sen ekosysteemivaikutusten selättäminen.

Ohjelma tarjoaa ratkaisuja:

  • ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään ilmastonmuutoksen hillintään maankäyttösektorilla
  • maaperän ja muiden kasvualustojen tuottokyvyn ja diversiteetin säilyttämiseen ja niiden hiilinielujen vahvistamiseen
  • Itämeren valuma-alueen vesistövaikutusten hallintaan