Tutkimusohjelmien neuvottelukunnat edustavat Lukelle keskeisiä sidosryhmiä ja asiakastahoja. Neuvottelukunnat kokoontuvat yksi tai kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan tutkimusohjelman kehittämistarpeista ja tuloksista. Jäsenet ovat pääasiassa suomalaisia tai Suomessa asuvia, mutta mukaan voidaan pyytää myös ulkomaisia asiantuntijoita. Neuvottelukunnan jäsenyys on lähtökohtaisesti ohjelmakauden mittainen, mutta jäsenyyksiä voidaan tarvittaessa tarkistaa kauden aikana. 

Biokiertotalous-tutkimusohjelman (Kierto) neuvottelukunta

Petrus Kautto, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Raija Lantto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Marika Ollaranta, Business Finland

Marc Palahi, Euroopan metsäinstituutti (EFI)

Pia Qvintus, Spinnova Oyj

Antti-Jussi Tahvanainen, Metsäteollisuus ry

Annika Wilhelmsson, Viking Malt Oy

Eetu Virtanen, Soilfood Oy

Leena Ylä-Mononen, ympäristöministeriö