Kansalaishavaintojen ilmoittaminen

Metsätuhoilmoitus

Voit ilmoittaa metsätuhoista Lukelle täyttämällä metsätuhoilmoituksen verkossa. Ilmoittajan yhteystietojen lisäksi metsätuhoilmoituslomakkeella on kerrottava perustiedot tuhosta: tuhoalueen koko ja sijainti, sekä tuhonaiheuttaja, mikäli se on selvillä. Lomakkeella voi jättää Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuhoasiantuntijalle myös yhteydenottopyynnön tuhoasiassa. Tuhoista on hyvä ilmoittaa, vaikka siihen ei ole velvoitetta. Ilmoituksia hyödynnetään tuhotilanteen kartoittamisessa ja mahdollisten torjuntatoimenpiteiden tarpeellisuuden arvioinnissa.

Kasvikuulutusilmoitus

Voit ilmoittaa tiedossasi olevasta vanhasta viljelykasvista, jota tiedetään viljellyn tai joka on kasvanut paikallaan useiden vuosikymmenien ajan.

Hyljehavainnot

Hylkeet ovat levittäytymässä uusille alueille, ja Luke kerää tietoa hyljehavainnoista. Lomakkeella voi myös tehdä sivusaalisilmoituksen. Kalastuslaki (379/2015) velvoittaa kalanpyydyksenomistajan tekemään kalanpyydykseen jääneestä elävästä tai kuolleesta hylkeestä tai pyöriäisestä ilmoituksen Luonnonvarakeskukselle.

Majavanäytteiden lähettäminen ja -laskentojen tulokset

Ilveskuvat ja videot tutkimuskäyttöön

Kalahavainnot

Auta kalatutkimusta ilmoittamalla kalahavainnoista ja liitä kuva lajin varmistamiseksi.

Palauta kalamerkki

Voit palauttaa löytämäsi kalamerkin maksutta tai ilmoittaa tiedot sähköisesti palvelun kautta.

Rapuhavainnot

Lomakkeella voi ilmoittaa havaintoja rapujen esiintymisestä, runsauden muutoksista sekä katoamisesta tai ilmaantumisesta uusiin vesiin.

Vieraslajihavainnot

Lomakkeilla voi ilmoittaa vieraslajihavainnoista. Palvelun kautta ilmoitetut lajihavainnot viedään osaksi Vieraslajiportaalia.