Ilmastonmuutoksen vaikutukset ruokaturvaan ovat moninaiset. Muuttuva ilmasto vaikuttaa sateisiin, satoihin ja siten ruoan laatuun ja saatavuuteen. Epävarmuus ja pula ruoasta aiheuttavat myös ilmastopakolaisuutta ja konflikteja.

Alati yleistyvät sään ääri-ilmiöt voivat heikentää merkittävästikin ruokaturvaa kehittyvissä maissa, joissa ruokaturvan toteutuminen on muutenkin haastavaa.

Sateet muuttuvat ja sään ääri-ilmiöt yleistyvät

Sateen määrä muuttuu. Samalla äärimmäiset sääilmiöt, kuten yhtäältä rankkasateet ja tulvat sekä toisaalta pitkät kuivat jaksot yleistyvät. Kasvillisuus ei pysty hyödyntämään yhtä hyvin rankkasateita kuin vastaavaa määrää sadetta pienemmissä erissä. Sadekausien ajoitus voi muuttua niin, etteivät ne sovi yhteen luonnon kiertokulun kanssa samalla tavoin kuin tähän asti.

Rankkasateet aiheuttavat satovahinkoja, eroosiota ja koettelevat infrastruktuuria etenkin kehittyvissä maissa. Sateet ja kosteus lisäävät myös homekasvustojen riskiä esimerkiksi viljassa. Esimerkiksi maissiin voi kosteissa oloissa muodostua terveydelle haitallisia homemyrkkyjä.

Kasvituhoojat ja kasvitaudit voivat yleistyä. Myös eläintaudit ja niitä levittävät tekijät, esimerkiksi joitakin tauteja levittävät kosteissa oloissa viihtyvät pistiäiset, voivat lisääntyä.

Pitkät kuivuusjaksot yleistyvät

Aavikoituminen lisääntyy. Pitkät kuivuusjaksot yleistyvät ja kasvusto kärsii, mikä vaikuttaa sekä puustoon että ruoaksi käytettäviin kasveihin. Ilmastonmuutoksen aiheuttama kuivuus ja ravinnonpuute vaikuttavat myös tuotantoeläimiin. Kuivina vuosina eläinmääriä usein vähennetään ja siten eläinperäistä ravintoa, lihaa ja maitoa, on tulevana vuonna vähemmän tarjolla. Lämpötilan nousu lisää eläinten lämpöstressiä, mikä heikentää tuotosta.

Muutokset kuitenkin vaihtelevat alueittain. Joillain alueilla ilmasto voi muuttua maataloudelle ja karjankasvatukselle suotuisammaksi, jos esimerkiksi sateet lisääntyvät ja ne saadaan nykyistä parempaan aikaan.

Metsistä viljelymaita

Kasvava väestö ja ruoantarve lisäävät painetta uuden viljelymaan raivaamiselle. Kun esimerkiksi metsää hakataan, se pahentaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Hakkuiden myötä luontainen suojakasvusto vähenee ja alueet ovat herkempiä kuivuudelle ja eroosiolle.Esimerkiksi Afrikassa olisi potentiaalia lisätä ruoantuotantoa nostamalla satotasoja ja eläintuotannon tehokkuutta. Tämä vaatisi tuotannon muuttamista kestävämmäksi ja intensiivisemmäksi. Ruoantuotannon nostaminen auttaisi väestönkasvun ja kaupungistumisen aiheuttamaa painetta. Luke pyrkii kehittämään ruokaturvaa kansainvälisessä yhteistyössä ja samalla löytämään keinoja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen eri alueilla.

Katso myös