Ruokaturva on ihmisten perusoikeus. Ruokaturva toteutuu, kun kaikilla ihmisillä kaikkina aikoina on mahdollisuus hankkia riittävästi turvallista ja ravinteikasta ruokaa terveellisen ja aktiivisen elämän ylläpitämiseksi.

Maailmassa on FAOn mukaan yli 795 miljoonaa ihmistä, jotka näkevät nälkää, koska ruokaturva ei toteudu. Toisaalta maapallolla on todennäköisesti monin verroin ihmisiä, jotka eivät syö tai saa syödäkseen turvallista ruokaa. Ravinnosta voi puuttua hivenravinteita tai siinä voi olla haitallisia aineita. Seuraukset voivat olla moninaiset ruokamyrkytyksistä puutosten ja haitta-aineiden aiheuttamiin synnynnäisiin oireisiin tai myöhemmin ilmeneviin kroonisiin tauteihin.

Toimiva ruokaketju takaisi ruokaturvan toteutumisen

Turvallista ruokaa voisi riittää kaikille, jos ruokaketjun kaikki vaiheet saataisiin toimimaan moitteettomasti niin kehittyvissä kuin teollistuneissakin maissa. Esimerkiksi Afrikka on maanosa, joka pystyisi ruokkimaan oman väestönsä ja enemmänkin, jos panostettaisiin riittävästi maatalouden tuottavuuteen, sadonkäsittelyyn ja elintarvikejalostuksen kehittämiseen.

Toimivassa ruokaketjussa kaikki osat toimivat vastuullisesti. Tuottajat huolehtivat hyvälaatuisten raaka-aineiden tuottamisesta, elintarvikevalmistajat turvallisten ja ravitsevien tuotteiden valmistuksesta sekä myyjät elintarvikkeiden säilytyksestä ja mainostamisesta asetusten ja suositusten mukaisesti. Myös viranomaisilla on tärkeä rooli koko ketjun toimivuuden valvonnassa.

Luke kehittää ruokaturvaa kansainvälisessä yhteistyössä

Luonnonvarakeskus osallistuu kehittyvien maiden maatalouden ja elintarvikejalostuksen kehittämiseen. Työtä tehdään yhteistyössä paikallisten ja kansainvälisten yliopistojen, tutkimuslaitosten, neuvontajärjestöjen, viranomaisten ja viljelijöiden kanssa. Kehitykseen tähtäävässä tutkimusyhteistyössä panostetaan myös paikallisen kapasiteetin kasvattamiseen, jotta kehitys jatkuisi mahdollisimman hyvin myös yksittäisten projektien päätyttyä.

Kuva: Martti Esala / Luke
Ilmastonmuutos muuttaa sateen määrää, ajoittumista ja jakautumista eri alueilla. Tutkimuksen tehtävänä on ennakoida muutosta ja auttaa elintarviketuotantoa sopeutumaan muutokseen. Kuva: Martti Esala / Luke

Yläreunan kuva: Mila Sell/ Luke.

Katso myös