Ruoankulutuksella ja –tuotannolla on väistämättä merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. Parhaimmillaan ruoka on terveellistä ja tuottaa nautintoa, mutta myös vastuullisesti tuotettua ja kulutettua.

Ruoantuotanto vaikuttaa esimerkiksi ilmaston lämpenemiseen, ympäristön rehevöitymiseen ja happamoitumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Lisäksi se kuluttaa paljon eri resursseja, kuten ravinteita, maapinta-alaa, energiaa ja vesivaroja.

Maatalous on merkittävin ihmisen aiheuttaman ravinnekuormituksen lähde Suomessa

Maataloudesta aiheutuu Suomessa nykyisin noin puolet sekä fosforin että typen kuormasta, joka päätyy Itämereen ihmistoiminnan seurauksena.

Tutkimustiedon perusteella viljelyä on kehitetty ja lannoitusmäärät ovat pienentyneet huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Tästä huolimatta vielä ei ole nähtävissä merkkejä maatalouden ravinnekuormituksen vähenemisestä. Kotimaisen ruoantuotannon kehitys edistää kuitenkin keskeisesti mutta hitaasti Itämeren ja erityisesti sen lähiosien tilan paranemista.

Luke tuottaa uusia ratkaisuja tuotannon kehittämiseen, sivuvirtojen hyödyntämiseen ja hävikin ehkäisyyn tuotannon ravinnekuorman vähentämiseksi.

Ruoantuotanto ja -kulutus kuormittavat myös ilmastoa

Ruoantuotanto ja -kulutus aiheuttavat reilun viidenneksen kulutuksen ilmastovaikutuksista eli hiilijalanjäljestä. Vain asuminen kuormittaa ilmastoa ruokaakin enemmän. Liikkuminen on kolmas suuri tekijä.

Suurin osa ruoan ilmastovaikutuksista syntyy maaperästä lannoitteiden käytön seurauksena tai suoraan eläimistä. Ruoantuotannon ympäristövaikutuksia voidaan vähentää jonkin verran, mutta, toisin kuin esimerkiksi liikenteessä ja asumisessa, nykytietämyksen mukaan ei merkittävästi uusin teknologisin ratkaisuin, ei varsinkaan ilmastovaikutusten osalta. Ruoankulutuksen ilmastovaikutuksia voidaan vähentää suosimalla mahdollisimman vähän kuormittavia ruokia ja minimoimalla hävikkiä.

Kestävät valinnat lautasella

Maatalouden päästöt määräävät pitkälti elintarvikkeen ympäristövaikutusten suuruusluokan. Täysjyväviljatuotteet, palkoviljat, hedelmät, marjat ja vihannekset sopivat hyvin ympäristönystävän lautaselle. Hyviä ja ympäristöystävällisiä kasviproteiinin lähteitä ovat pavut, herneet, linssit, pähkinät ja siemenet (esim. auringonkukan tai kotimaisen pellavan). Lisäksi olisi hyvä lisätä lähialueiden pikkukalaa, jonka ympäristövaikutukset ovat hyvin pienet.

Tuotteiden teollisen jalostuksen energiankulutuksella ja kuljetusmatkoilla on vähäinen merkitys ruokatuotteiden ympäristövaikutuksiin. Myös pakkausmateriaalin määrällä on vähäinen ympäristövaikutus, kunhan pakkausjätteen uudelleenkäytöstä ja loppusijoituksesta huolehditaan.

Luke pyrkii löytämään keinoja ruoantuotannon ympäristö- ja ilmastokuorman hillitsemiseen yhteistyössä eri ketjujen yritysten kanssa.

Yläreunan kuva: Veikko Somerpuro / Luken arkisto

Katso myös