Lähiruoka on trendikästä ja siitä puhutaan paljon. Se koetaan kiinnostavaksi sen alkuperän tuntemuksen, jäljitettävyyden, tuoreuden, maun, turvallisuuden ja lyhyiden kuljetusmatkojen vuoksi. Lisäksi lähiruoka tukee paikallisten ruokakulttuurien säilymistä ja paikallisia elinkeinoja. Siihen liitetään oleellisesti myös lyhyet tarjontaketjut kuten erilaiset suoramyynnin muodot ruokapiireistä tilamyymälöihin ja itsepoiminnasta ruokaosuuskuntiin sekä kaupunkiviljelyyn. Lähiruoan ympärille onkin muotoutunut myös paljon uutta yhteisöllistä toimintaa.

Lähiruoka on noteerattu myös poliittisten päättäjien keskuudessa ja se on yksi ruokapolitiikan kärjistä. Vuonna 2013 alkaneen lähiruokaohjelman tavoitteena on muun muassa monipuolistaa lähiruoan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää vastaavaksi sekä nostaa lähiruoan jalostusastetta, kasvattaa lähiruoan osuutta julkisista hankinnoista parantamalla hankintaosaamista ja laadullisia kriteereitä ja tiivistää lähiruokasektorilla toimivien yhteistyötä sekä parantaa alkutuotannon mahdollisuuksia.

© Valtion ravitsemusneuvottelukunta
© Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Lähiruoan monet tulkinnat

Lähiruokaan liittyy myös paljon avoimia kysymyksiä. Lähiruokatutkimuksen ja lähiruokasektorin kehittämisen tekee haasteelliseksi lähiruokakäsitteen tulkinnat, määrittelemättömyys ja epäsystemaattinen käyttö. Toiset mieltävät lähiruoaksi kotimaisen ruoan ja toisille se tarkoittaa esimerkiksi oman maakunnan ruokaa.

Etäisyyden lisäksi lähiruokaan liitetään myös paljon muita ominaisuuksia kuten käsityömäisyys, puhtaus ja pienimuotoisuus. Käsitteellisen problematiikan lisäksi lähiruoan haasteita ovat tuotteiden tarjonnan epätasaisuus, pienten tavarantoimittajien pitkän aikavälin tavarantoimituskyky, tuotteiden toimintavarmuus ja luotettavuus sekä tunnistamattomuus, sillä kuluttajat eivät esimerkiksi vähittäiskaupoissa erota, mitkä tuotteet ovat lähiruokaa.

Luke tutkii lähiruokaa eri näkökulmista

Luonnonvarakeskus tutkii kuluttajien lähiruokaan ja sen eri tarjontamuotoihin liittyviä käsityksiä, tarpeita ja odotuksia sekä lähiruokayrittäjien liiketoimintaa, strategioita ja kasvunäkymiä. Luke tutkii myös lähiruoan maantieteellistä saavutettavuutta ja ekologisia vaikutuksia, kehittää alan yrittäjien liiketoimintaosaamista sekä aktivoi toimijoiden välistä yhteistyötä.

Tietoa tuotetaan sekä päätöksenteon tueksi mm. lähiruokaohjelmalle että alan yrittäjille oman toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi Lähiruokayrittäjän työkirja – Uuden liiketoiminnan kehittäminen.

Luonnonvarakeskus edistää alan yrittäjien liiketoimintaosaamista, kilpailukyvyn kehittymistä ja sitä kautta lähiruoan käytön lisäämistä. Lisäksi Luonnonvarakeskus tukee alueilla, esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla, alan toimijoita verkostoitumaan kiinteämmin. Tässä tutkimuslähtöisessä kehittämistyössä rakennetaan alueellisia toimintamalleja yhteistyön kiihdyttämiseksi ja lähiruoan käytön lisäämiseksi mm. julkisissa keittiöissä ja ruokapalveluissa.

Katso myös