Sisävesien ja merenlahtien pesiviä vesilintuja on laskettu vakioiduin menetelmin vuodesta 1986 lähtien. Vesilintuseuranta toteutetaan yhteistyönä, jossa Luonnonvarakeskus (Luke) koordinoi metsästäjien laskentoja ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus lintuharrastajien laskentoja.

Seurantojen tuloksia käytetään esimerkiksi lajien uhanalaisarvioinneissa, riistalintujen metsästyksen säätelyssä ja yleisesti vesiympäristöjen tilan indikaattorina. Vesilintuseurannan tulokset ovat olleet tärkeässä roolissa, kun on tarvittu tutkittua tietoa kertomaan päättäjille lintuvesien huonosta tilasta ja vesilintujen ahdingosta.

Ohjeet vesilintulaskentojen pari- ja poikuelaskennan tekemiseen ja uuden laskentapisteen perustamiseen löydät sivun oikean reunan linkeistä. Sieltä löytyy myös linkki karttaan, josta näkyy, missä laskentapisteet sijaitsevat. Uusimmat lajikohtaiset kannankehityskuvaajat löytyvät alla olevasta laatikosta. Sivun alareunassa on uusimpia laskentojen tuloksista kertovia tiedotteita ja oikeasta reunasta löytyy linkkejä muille seurannan kannalta oleellisille sivustoille.

Tiivis ja havainnollinen info löytyy Vesilintu- ja poikuelaskennoilla tietoa vesilintukannoista -tietokortista.

Yläreunan kuva: Veli-Matti Väänänen