Susien merkitseminen edellyttää useita lupia eri toimijoilta ja viranomaisilta:

Vierasmetsästyslupa

  • Miksi: tarvitaan susien merkintäpyyntiä varten
  • Kuka myöntää: Metsästysoikeuden haltijat eli käytännössä metsästysseurat voivat myöntää luvan suden elävänä pyyntiin alueille, joilla heillä itsellään on suden metsästysoikeus. Lisäksi edellyttää, että metsästysseura ja maanomistaja ovat sopineet metsästysvuokrasopimuksessa, että seuralla on oikeus metsäsätysluvan myöntämiseen kolmannelle osapuolelle.
  • Luke on saanut niin sanotun vierasmetsästysluvan Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä neljäntoista (14) metsästysseuran vuokraamalle metsästysalueella. Lupa on myönnetty määräajaksi ja määräalueelle.

Eläinkoelupa

  • Miksi: tarvitaan susien merkitsemistä (pannoittaminen) varten
  • Kuka myöntää: Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Lukelle eläinkoeluvan susien merkintää varten.

Poikkeuslupa suden elävänä pyyntiin

  • Miksi: merkitseminen rinnastetaan metsästykseen
  • Kuka myöntää: Suomen riistakeskus

Tutkimus- ja maastoliikenneluvat

  • Miksi: tarvitaan muun muassa moottoriajoneuvoilla liikkumista tai riistakameroiden käyttöä varten
  • Kuka myöntää: maanomistajat, Metsähallitus valtion maille
  • Ei tarvita lupaa: Kävellen, hiihtäen tai lumikengillä liikkumista varten ei tarvita maanomistajan lupaa. Lentäminen on sallittua maanomistusolosuhteista riippumatta.

Eläinten hyvinvointi tärkeää

Pannoitukset tehdään alueilla, joilla Lukella on voimassaolevat luvat ja jotka ovat niin laajoja, että kokemuksen perusteella voidaan arvioida merkinnän niillä onnistuvan. Villieläinten nukutuksessa maasto-olosuhteissa kaikkia tekijöitä ei kuitenkaan ole mahdollista kontrolloida. Mikäli susi nukahtaa alueelle, jolle Lukella ei ole lupaa, eläin on kuitenkin noudettava alueelta. Eläinsuojelullisista syistä tilannetta ei voida jättää kesken, jos susi siirtyisi nukutusnuolen osumisen jälkeen pois varsinaiselta lupa-alueelta. Sudet vapautetaan merkinnän jälkeen pyyntialueelle.

Päivitetty 14.2.2019