Luonnonvarakeskus (Luke) julkistaa vuosittain kesäkuun alussa tassuhavaintoihin, pannoitettujen susien liikkeisiin ja DNA-näytteisiin perustuvan suden kanta-arvion, joka kuvaa maaliskuun susitilannetta. Susikanta vaihtelee kuitenkin merkittävästi vuoden mittaan, minkä vuoksi Lukessa on nyt kehitetty ennustemalli kannan koon ja rakenteen vaihtelun arviointia varten. Ennuste laaditaan tietokonesimulaation avulla.

Voit tutustua kahden videon avulla, miten malli toimii ja miten ennuste syntyy. Ensimmäinen video (2 minuuttia) kuvaa ennusteen muodostumisen ja sen yhteyden kanta-arvioon. Toinen video (4 minuuttia) kertoo simulaatiomallin toiminnasta.

Susiennuste kertoo, mitä susikannalle kuuluu

Susiennuste – kuinka simulaatiomalli toimii?

Mitä ennustemallissa tarkoitetaan pennuilla, vaeltajilla, aikuisilla, pareilla ja laumoilla?

Pentuja ovat kaikki lisääntyvän parin jälkeläiset, jotka kulkevat perhelauman mukana. Suurin osa pennuista jättää synnyinlaumansa noin vuoden iässä, pieni osa jää laumaan kaksi- tai kolmevuotiaaksi saakka. Pennut syntyvät toukokuussa, jolloin ne muodostavat valtaosan koko susikannasta.

Vaeltajiksi kutsutaan pentuja, jotka jättävät synnyinlaumansa keväällä 1–3 vuoden iässä ja muuttuvat yksinäisiksi, reviirien ulkopuolisiksi susiksi. Vaeltajat liikkuvat laajalla alueella ja etsivät lisääntymiskumppania. Vaeltajien määrä kasvaa keväisin ja vähenee talvea kohti.

Kun uros- ja naarasvaeltaja kohtaavat alueella, jossa on tilaa reviirin perustamiselle, niistä tulee aikuisia, jotka valtaavat reviirin. Aikuisten määrä kasvaa erityisesti kesästä syksyä kohti, kun keväällä synnyinlaumoistaan lähteneet vaeltajat löytävät toisensa ja valtaavat uusia reviirejä.

Parin muodostavat aikuinen uros ja naaras, jotka puolustavat reviiriään. Pari merkkaa reviirinsä rajoja ja pyrkii ajamaan muut sudet pois reviiriltään. Reviirin koko on keskimäärin 1000 km2, eli noin 33 km x 33 km. Pari poistuu reviiriltään hyvin harvoin. Pari on lisääntymisen perusyksikkö. Jos pari oli yhdessä maaliskuussa, se voi saada pentuja toukokuussa. Jos parin toinen osapuoli kuolee, toinen jää reviirille ja odottaa sopivan vaeltajan ilmaantumista uudeksi kumppaniksi.

Laumaksi kutsutaan paria, jolla on vähintään yksi pentu mukanaan. Jos parin toinen osapuoli kuolee, toinen jää reviirille pentujen kanssa ja odottaa sopivan vaeltajan ilmaantumista uudeksi kumppaniksi. Jos molemmat vanhemmat kuolevat ja pennut jäävät reviirille keskenään, lauma hajoaa suurella todennäköisyydellä, ja pennut muuttuvat vaeltajiksi. Tässä vaiheessa jokin pennuista voi vallata vapautuneen reviirin jostain toisesta laumasta kotoisin olevan vaeltajan kanssa. Sisarukset eivät muodosta paria keskenään.

Yläreunan valokuva: Seppo Ronkainen