Vuonna 2017 tehdään uudet majavalaskennat erityisesti kanadanmajavan osalta, koska syksyllä 2016 toteutettu laskenta ei onnistunut. Pesäilmoituksia tuli vain murto-osa edellisiin laskentoihin verrattuna. Euroopanmajavalaskenta onnistui paremmin, mutta myös euroopanmajavan pesiä voi ilmoittaa syksyllä 2017 varsinkin, jos ne jäivät joltain alueelta ilmoittamatta.

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen riistakeskus toivovat, että kustakin metsästysseurasta tai hirviseurueesta yksi yhteyshenkilö ilmoittaa Oma riista -palvelun kautta kaikki seuran alueen aktiiviset talvipesät syys–marraskuussa.

Syksyllä, usein hirvenmetsästyksen yhteydessä, lasketaan siis asuttujen talvipesin lukumäärät. Aktiivisen talvipesän tunnistaa yleensä sen vieressä olevasta ravintolautasta. Tuoreet jäljet ja syönnökset antavat myös vihjeitä pesän aktiivisuudesta.

Luke toteuttaa siis laskennan yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa sähköisesti Oma riista -palvelun kautta. Oma riistan voi ladata ilmaiseksi netistä älypuhelimeen, tablettiin tai tietokoneelle. Tietoja käytetään vain majavalaskennan tulosten analysointiin ja tutkimukseen Lukessa. Aineistoa ei anneta vapaasti ulkopuolisten käyttöön.

Majavanpesähavaintojen ilmoittaminen Oma riista -palvelun kautta:

  • Valitse: Kirjaa havainto
  • Valitse: Laji; Laji on pakko valita, ja se valitaan oletuksen mukaan. Niillä alueilla, joilla mahdollisesti on molempia lajeja (esimerkiksi Kuru Pohjois-Hämeessä, ks. kuva), laji tarkistetaan myöhemmin (ks. lastujen keräys).
  • Havaintotyyppi: Valitse pesä
  • Pesän paikka näkyy kartalla ja tarkat koordinaatit (ETRS-TM35FIN) tulevat näkyviin automaattisesti, kun pesä tallennetaan älypuhelimella Oma riistaan maastossa. Muussa tapauksessa kirjoita pesän sijainti tarkasti muistiin tai merkitse se peruskartalle ja kirjaa havainto myöhemmin tietokoneella tai tabletilla Oma riista -palveluun.
  • Päivämäärä tallentuu automaattisesti.

Majavalajien levinneisyyden kartoittamiseksi on myös hyvin tärkeää saada tieto siitä, että alue on tarkistettu mutta sieltä ei ole löytynyt majavanpesiä.

majava
Edellisessä laskennassa vuonna 2013 ilmoitetut pesät. Kuvassa näkyy myös metsästäjien Lukeen lajintunnistusta varten lähettämiä kalloja Pirkanmaan alueelta.

Yläreunan kuva: Kaarina Kauhala