Luonnonvarakeskus kerää riistakamerakuvia ja -videoita ilveksestä tutkimuskäyttöön. Kuvien avulla testataan erityisesti valokuvapohjaista yksilöntunnistusta ilveksellä. Videomateriaalin avulla voidaan kerryttää ilvesten käyttäytymiseen liittyvää havaintoaineistoa tutkimustarkoitukseen.

Luken riistakamerakuvat ja videot -palvelun kautta kuka tahansa voi lähettää eri tavoin otettuja valokuvia ja videonpätkiä ilveksestä. Yksilöntunnistusta varten kuvien pitää olla melko hyvälaatuisia, sillä tunnistus perustuu turkin kuviointiin. Paras kuvakulma on sivultapäin, mutta jos kuvia on useita, eri kuvakulmista olevien kuvien avulla voidaan luoda kokonaisnäkemys turkin kuvioinnista. Videomateriaalissa kuvanlaadun ei tarvitse olla aivan yhtä hyvä. Samalla kertaa voidaan lähettää useita samasta paikasta otettuja kuvia/videoita. Jos kuvat ovat eri paikoista, ne on paras lähettää erillisillä lomakkeilla, jotta tutkimuksen kannalta tärkeät sijaintitiedot tulevat oikein. Sijaintitietoja tarvitaan ilvesten eri kuvahavaintojen keskinäisiä etäisyyksiä mitattaessa.

Materiaalin luovuttamista varten kuvan/videon lähettäjän pitää olla kuvan/videon ottaja tai oikeuksien omistaja. Kuvia ja videoita hyödynnetään ainoastaan tutkimuskäytössä. Kuvia ja videoita ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä esitetä julkisesti lukuun ottamatta mahdollista käyttöä tutkimusta esittelevien esitelmien yhteydessä. Kuvan/videon ottaja voi ilmoittaa materiaalin lähettämisen yhteydessä, mikäli materiaalia saa käyttää esityksissä tai tuloksista kertovalla verkkosivulla. Tällöin kuvan- tai videonottajan nimi mainitaan kuvan/videon yhteydessä, ellei kuvaaja tätä erikseen kiellä.

Yläreunan kuva: Vastavalo