Itämeren hyljekanta-arviot perustuvat vuosittaisiin lentolaskentoihin.  Karvanvaihtoaikaiset lentolaskennat ovat tehokas ja nopea tapa arvioida hylkeiden määrää. Laskennoissa tavataan kuitenkin vähemmän hylkeitä kuin kannan todellinen koko on, sillä osa hylkeistä on parhaissakin oloissa vedessä näkymättömissä. Laskennoissa tavoitetaan kuitenkin suurin osa kannasta, ja vuodesta toiseen samalla tavalla toistettuna tulokset kuvaavat kannan kehityssuunnan.

Hallit lasketaan valokuvista

Hallit lasketaan touko-kesäkuun vaihteessa ulkosaariston luodoilta. Laskennat tehdään kahden viikon sisällä lähes kaikissa Itämeren ympärysvaltioissa samanaikaisesti. Lyhyellä laskentajaksolla varmistetaan, että hallien liikkumisesta johtuva riski useaan kertaan laskemisesta on mahdollisimman pieni. Esiintymisen ydinalueet lasketaan 2-3 kertaa ja suurin päiväsumma otetaan huomioon laskentakantaa määritettäessä. Lennoilla otetuista valokuvista lasketaan hallien yksilömäärä, mikä vastaa kannan minimikokoa.

Suomen alueen hallilaskennoista vastaa Luonnonvarakeskus.

Norpat lasketaan jäältä

Itämerennorpat lasketaan huhtikuun puolivälin jälkeen viimeisiltä jäiltä linjalentolaskennoilla. Tasavälein sijoitetutut laskentalinjat ovat satunnaisotos jääpinta-alasta. Norppalaskennassa saadaan siten tulokseksi otantaan perustuva arvio, sillä laskentalinjat kattavat osan jääalasta.

Norppia lasketaan vuosittain niiden pääasiallisella levinneisyysalueella Perämerellä. Laskennoista vastaa Ruotsin luonnontieteellinen museo, mutta myös Luonnonvarakeskus osallistuu laskentoihin.

Saimaannorppakannan seurannasta vastaa Metsähallitus.

Yläreunan kuva: Mervi Kunnasranta