Halli ja itämerennorppa ovat riistalajeja, joita voidaan metsästää lajikohtaisina metsästysaikoina. Maa- ja metsätalousministeriö määrittää kunkin metsästysvuoden korkeimman sallitun saaliskiintiön. Hallia voidaan metsästää alueellisten kiintiöiden puitteissa kaikilla Suomen merialueilla ja norpan metsästys on puolestaan mahdollista pyyntiluvalla Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella.

halli_ja_itämerennorppa
Lajin tunnistaminen on tärkeää myös hylkeenmetsästyksessä. Hallilla on pitkä, suora kuono, vanhoilla uroksilla lähes kyömy. Sivulta katsottuna silmä on kuononkärjen ja takaraivon puolivälissä. Nuoren hallin erottaminen norpasta voi toisinaan olla vaikeaa. Itämerennorpan kuono on lyhyt ja silmä on sivusta katsottuna lähempänä kuononkärkeä kuin kallon takareunaa. Norpan otsapenger on selvä.

Luonnonvarakeskus toivoo näytteitä metsästetyistä hylkeistä

Metsästetyistä hylkeistä kerättyjä näytteitä käytetään monipuolisesti hyljekantojen rakennetta, lisääntymistehoa, terveydentilaa sekä hylkeiden kalastovaikutuksia selvittävissä hankkeissa. Tärkeimmät näytteet ovat alaleuan kulmahammas, josta määritetään hylkeen ikä, sekä sukupuolielimet, joiden perusteella tutkitaan lisääntymisterveyttä ja seurataan saaliin sukupuolirakennetta. Mittauksista tärkein on traanin paksuus, joka kertoo hylkeen kunnosta. Muut kerättävät näytteet vaihtelevat vuosittain. Esimerkiksi maksasta ja lihaksesta tutkitaan loisia ja ympäristömyrkkypitoisuuksia.

Yläreunan kuva: Petri Timonen