Avomaan marjatiloilla tuotanto tehostuu. Uudet viljelymenetelmät ja lajikkeet varmistavat tuotannon kannattavuutta.

Suomen puutarhatiloista kolmannes on marjatiloja. Marjoja viljellään Suomessa avomaalla. Kasvihuoneessa niitä tuotetaan vähän.

Mansikkaa ja mustaherukkaa viljellään eniten. Vadelman tuotanto on kasvussa. Puna- ja valkoherukan, karviaisen, tyrnin, pensasmustikan ja marja-aronian tuotanto on yhä melko vähäistä.

Luonnonvarakeskuksen marjatutkimus kehittää pääasiassa suomalaista ammattimaista marjanviljelyä. Marjantuotannon varmistumisesta hyötyvät kaikki marjoista nauttivat kuluttajat.

punaherukat_pixabay
Kuva: Pixabay

Tavoitteena mansikan talven- ja taudinkestävyys

Olosuhteisiin soveltuvat, hyvälaatuista satoa tuottavat lajikkeet ovat monivuotisilla marjakasveilla tuotannon perusta. Mansikan lajikejalostuksen päämääränä on saada tarjolle talven- ja taudinkestäviä lajikkeita. Ne tuottavat hyvän makuisia ja hyvin säilyviä marjoja. Testaamme myös ulkomaisten lajikkeiden soveltuvuutta Suomen oloihin.

Kotimaisten ja merkittävimpien ulkomailla jalostettujen lajikkeiden terveiden taimien tuotannon varmistamiseksi puhdistamme ja pidämme yllä kasvintuhoojista puhdistettuja esiperusemokasveja. Suomalaiset taimistot hyöyntävät emokasveja tuottaessaan terveitä ja lajikeaitoja varmennettuja käyttötaimia marjaviljelyn ja vähittäismyynnin tarpeisiin.

Pyrimme parantamaan marjasadon varmuutta, määrää ja laatua. Ajankohtainen viljelytekniikan tutkimuskohde on mansikan syyshoito. Selvitämme, miten kasvustojen hoitotavat vaikuttavat kukkien kehittymisen alkamiseen syksyllä. Selvitämme myös viljelmien perustamistavan vaikutusta mansikan satoon ja sen laatuun.

Myös marjojen tarjontakauden pidentämistä pyritään kehittämään. Uusilla tuotantomenetelmillä voidaan tuoda markkinoille korkealaatuista, vähittäismyyntiin soveltuvaa tuoremarjaa. Tutkimme mansikan taimien tuotannon uusia kasvatustapoja, joilla luomutaimia ja sadonajoituksen mahdollistavia satotaimia voitaisiin tuottaa tehokkaasti.

Marjojen alkuperäharhautuksen mahdollisuuden pienentämiseksi olemme luomassa tietokantaa marjojen sisältämistä alkuaineiden isotoopeista.

Uudet kasvintuhoojat haasteena

Muuttuva ilmasto ja enenevä taimituonti lisäävät marjanviljelyn tauti- ja tuholaisriskejä. Selvitämme uusien kasvintuhoojien esiintymistä ja merkitystä marjaviljelmillä. Tutkimme, miten niitä voidaan hallita viljelytekniikalla ja torjuntamenetelmin. Kehitämme uusia menetelmiä sekä sieni- että virustautien aiheuttajien toteamiseksi.

Tutkimme, vaikuttaako torjunta-aineresistenssi mansikan joihinkin tuholais- ja tautiongelmiin. Testaamme myös marjakasvien uusien kasvinsuojeluvalmisteiden tehokkuutta ja soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin.

Yläreunan kuva: Pixabay