Avomaan marjatiloilla tuotanto tehostuu. Uudet viljelymenetelmät ja lajikkeet varmistavat tuotannon kannattavuutta.

Suomen puutarhatiloista kolmannes on marjatiloja. Marjoja viljellään Suomessa avomaalla. Kasvihuoneessa niitä tuotetaan vähän.

Mansikkaa ja mustaherukkaa viljellään eniten. Vadelman tuotanto on kasvussa. Puna- ja valkoherukan, karviaisen, tyrnin, pensasmustikan ja marja-aronian tuotanto on yhä melko vähäistä.

Luonnonvarakeskuksen marjatutkimus kehittää pääasiassa suomalaista ammattimaista marjanviljelyä. Marjantuotannon varmistumisesta hyötyvät kaikki marjoista nauttivat kuluttajat.

punaherukat_pixabay
Kuva: Pixabay

Tavoitteena mansikan talven- ja taudinkestävyys

Olosuhteisiin soveltuvat, hyvälaatuista satoa tuottavat lajikkeet ovat monivuotisilla marjakasveilla tuotannon perusta. Mansikan lajikejalostuksen päämääränä on saada tarjolle talven- ja taudinkestäviä lajikkeita. Ne tuottavat hyvän makuisia ja hyvin säilyviä marjoja.

Mansikan lisäksi tuotamme lajikeuutuuksia muun muassa herukoista ja pensasmustikasta. Kotimaisten lajikkeiden terveen taimimateriaalin tuotannon varmistamiseksi puhdistamme ja pidämme yllä kasvintuhoojista puhdistettua valiotaimien ydinkasvimateriaalia.

Pyrimme parantamaan marjasadon varmuutta, määrää ja laatua. Ajankohtainen viljelytekniikan tutkimuskohde ovat kausihuoneet eli tunnelit. Tunnelituotannossa kiinnostavat erilaiset kasvatustavat, biologinen kasvinsuojelu ja marjojen laatu.

Myös marjojen varastointia ja tarjontakauden pidentämistä pyritään kehittämään. Uusilla tuotantomenetelmillä voidaan tuoda markkinoille korkealaatuista, vähittäismyyntiin soveltuvaa tuoremarjaa. Satotaimet mahdollistavat sadonajoituksen ja selvitämme niiden tuotantomahdollisuuksia.

Sadonkorjuu on kallista. Osallistumme esimerkiksi tyrnin koneellisen korjuun kehittämiseen.

Uudet kasvintuhoojat haasteena

Muuttuva ilmasto ja enenevä taimituonti lisäävät marjanviljelyn tauti- ja tuholaisriskejä. Selvitämme uusien kasvintuhoojien esiintymistä ja merkitystä marjaviljelmillä. Tutkimme, miten niitä voidaan hallita viljelytekniikalla ja torjuntamenetelmin. Kehitämme uusia menetelmiä sekä sieni- että virustautien aiheuttajien toteamiseksi.

Tutkimme, vaikuttaako torjunta-aineresistenssi mansikan joihinkin tuholais- ja tautiongelmiin. Testaamme myös marjakasvien uusien kasvinsuojeluvalmisteiden tehokkuutta ja soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin.

Selvitämme, voidaanko kasvien luontaisten mikrobien avulla parantaa marjojen kestävyyttä hankalia sienitauteja vastaan. Erityisesti mansikan luomutuotantoa varten testaamme uusiutuvista materiaaleista valmistettuja rivikatteita.

Selvitämme myös marjakasvien kasvuun tarvittavien ravinteiden, erityisesti fosforin tarpeen määriä.

Yläreunan kuva: Pixabay