Kosketus luontoon ja kasvillisuuteen on tärkeä ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle erityisesti taajaan rakennetussa urbaanissa ympäristössä.

Viherympäristön kasvillisuus tarjoaa ympäristöhyötyjä, jotka lieventävät rakennetun ympäristön haittoja. Kasvillisuus viilentää, sitoo pölyä, vaimentaa melua ja haihduttaa hulevesiä. Onnistuneen viherympäristön perusta ovat kestävät, terveet, käyttötarkoitukseen sopivat kasvilajit oikeilla paikoillaan sekä hyvä kasvualusta.

Luke tutkii, miten viherrakentamisen eri kasviryhmät soveltuvat eri käyttötarkoituksiin, kuten julkisiin puistoihin, liikennealueille ja matkailukeskuksiin. Selvitämme lajikkeiden ja kantojen kasvuominaisuuksia, kestävyyttä ja terveyttä. Kehitämme viherrakentamisen perustamismenetelmiä, kuten perennamattojen käyttöä ja viherkaton perustamista luonnonkasvein. Testaamme erilaisten kasvualustaseosten soveltuvuutta ja kierrätysmateriaalien käyttöä kasvualustoissa. Tutkimme ekosysteemipalveluiden tuottamiseen soveltuvia kasveja, kuten hulevesien imeytysalueilla menestyvien luonnonkasvien kykyä sitoa ravinteita.

Keräämme, arvioimme ja säilytämme pohjoiseen ilmastoon sopeutuneita viherrakentamisen kasveja, arvokkaita geenivarojamme. Tutkimme, miten haitallisten vieraskasvilajien leviämistä voidaan estää ja niiden aiheuttamia haittoja vähentää.

Tavoitteenamme ovat ekologisesti kestävät, helppohoitoiset ja monimuotoiset viherrakenteet.

Yläreunan kuva: Sirkka Juhanoja

Katso myös