Kannattavuuskirjanpidossa seurataan Suomen maatalous- ja puutarhayritysten talouskehitystä vuosittain koottavan kirjanpitoaineiston perusteella. Luonnonvarakeskus laskee ja julkaisee tulokset Taloustohtori-verkkopalvelussa sekä vastaa toiminnasta ja tietojärjestelmistä.

Puutarhatuotannon merkitys on kasvussa. Tulevina vuosina puutarhatuotannon kannattavuuskirjanpitotilojen määrä pyritään kaksinkertaistamaan. Kannattavuuskirjanpitoaineisto sisältää puutarhayritysten tulot ja menot, viljelytiedot, tuotantomäärät, varastot, omaisuustiedot sekä työtuntimäärät.

Aineistot tarkastetaan kattavasti laadun ylläpitämiseksi. Yrityskohtaisista tuloksista lasketaan painottamalla Suomen 35 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen viralliset tulos- ja kannattavuustulokset sekä ennusteet. Ennusteet tehdään yrityskohtaisesti ja niissä huomioidaan panos- ja tuotoshintojen, keskisatojen ja tukien muutokset.

Kannattavuuskirjanpidolla tietoa EU:lle ja tuottajalle

Luonnonvarakeskus hoitaa kannattavuuskirjanpitojärjestelmällä Suomen lakisääteisen velvoitteen toimittaa maataloutta kuvaava yritysaineisto EU:n FADN-tietojärjestelmään. FADN (Farm Accountancy Data Network) on EU:n ylläpitämä tietokanta maatalouden kannattavuuskirjankirjanpidosta.

Kannattavuuskirjanpitotoiminta on täysin ilmaista tiloille.

Taloustohtori tarjoaa monenlaista tietoa puutarhatuotantoon

Taloustohtori-verkkopalvelu tarjoaa monipuolisia raportteja ja ennusteita puutarhatuotantoon.

vegetables-742095
kuva: Pixabay

Puutarhatuotannon kannattavuustietoja hyödyntävät puutarhayrittäjät. Kannattavuuskirjanpitoon kuuluvat tilat voivat käyttää heille lähetettäviä talousraportteja. He voivat myös hyödyntää Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-palvelussa tarjolla olevia raportteja oman tilansa talousseurannassa ja suunnittelussa.

Neuvonta, opetus, media, edunvalvonta ja yritykset hyödyntävät tuloksia erityisesti Taloustohtori-palvelun kautta.

Kannattavuustietoja käytetään myös laajemmin puutarha-alan kannattavuuden tutkimuksessa. Luonnonvarakeskus tuottaa aineistosta erilaisia ennusteita ja simulointeja maataloushallinnolle ja hallinto käyttää niitä edelleen esimerkiksi tukijärjestelmien kehittämiseen ja erilaisiin EU-neuvotteluihin.

EU hyödyntää FADN-tietojärjestelmän kannattavuustietoja maatalouspolitiikan suunnittelussa ja vaikutusten seurannassa.

Yläreunan kuva: Yrjö Tuunanen / Luken arkisto

Katso myös