Venäjällä on maailman suurimmat metsävarat, ja sen metsäsektoria pyritään kehittämään määrätietoisesti. Kansainvälisillä markkinoilla toimiville metsäalan yrityksille Venäjän kehityksen seuraaminen ja ajan tasalla pysyminen on oleellista, jotta päätöksenteko perustuu oikeaan tietoon ja muutoksiin voidaan varautua. Luoteis-Venäjän kehitys vaikuttaa myös laajemmin Itämeren alueella, jossa eri maiden puumarkkinat ovat tiiviisti toisiinsa linkittyneitä ja muutokset heijastuvat koko alueelle.

Luonnonvarakeskuksen BSRforest-tietopalvelu tarjoaa tärkeimpiin aiheisiin keskittyvää tietoa merkittävimmistä muutoksista Venäjän metsätaloudessa, -politiikassa ja -teollisuudessa. Itämeren puumarkkinoiden tilasto-osiosta löytyvät kootut tiedot puunhintojen ja puukauppamäärien kehityksestä sekä puun hintaindeksit, jotka mahdollistavat hintakehityksen vertailun eri maiden välillä.

BSRforest – Tietoa ja uutisia Venäjän metsäsektorista ja Itämeren alueen puumarkkinoista