Palvelu sisältää peruskuvauksen kohdemaiden metsävaroista, metsäteollisuudesta, metsälainsäädännöstä sekä metsien käytöstä ja hoidosta.

Latvia

CARTE_gris

Liettua

Puola

Ukraina

Valko-Venäjä

Viro

 

 

 

 

 

 

Palvelu on luotu Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu (KIEMET) -tutkimushankkeessa. Siinä tuotettiin tietoa kohdemaiden metsäalan liiketoimintaympäristöstä, toteutettiin tapaustutkimukset puunhankinnan ja bioenergian kehittämisestä sekä koottiin tietoja metsä- ja puualan yrityksistä. Hankkeen julkaisuja.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.