Globaalisti toimiva suomalainen metsäbiotalous tarvitsee päätöksenteon tueksi ajantasaista tietoa Venäjän ja itäisen Euroopan maiden metsäsektoreista. Maat ovat Suomelle yhä merkittävämpiä kilpailijoita ja investointikohteita, mutta myös kasvava markkina-alue osaamiselle ja tuotteille. Luonnonvarakeskuksen internetpalveluista on saatavilla tärkeimpiin aiheisiin keskittyvää, jalostettua tietoa näiden maiden metsäsektoreista.

Venäjän metsätietopalvelu, www.idanmetsatieto.info, sisältää ajantasaista tietoa Venäjän metsäbiotalouden tilasta sekä metsätaloudessa, -politiikassa ja -teollisuudessa tapahtuvista merkittävimmistä muutoksista. Viikoittain päivitettävä uutispalsta tarjoaa palvelun käyttäjille helpon tavan seurata alan kehitystä. Lisäksi sivustossa on aiheeseen liittyviä julkaisuja ja aineistoja.

Palvelu perustettiin vuonna 2003 vastaamaan lisääntyneeseen tietotarpeeseen Venäjän metsäsektorin toiminnasta. Suomen metsäsektoria koskevan tiedon välittämiseksi avattiin venäjänkielinen rinnakkaissivusto Lesinfo.fi, jota on kehitetty palvelemaan erityisesti rajan ylittävää metsäbiotalouden yhteistyötä.

Itäisen Euroopan metsätietopalvelu tarjoaa tiivistettyä tietoa Baltian maiden, Puolan, Ukrainan ja Valko-Venäjän metsäsektoreista.

Tietopalvelujen toteuttamiseen on saatu rahoitusta Euroopan naapuruusohjelmista (Interreg III A Karjala, Euregio Karelia), aluekehitysrahastosta sekä sosiaalirahastosta: www.rakennerahastot.fi.

 

Palveluita kehitetään tutkimustiedon pohjalta

Luke tuottaa ajantasaista tietoa Venäjän ja Baltian sekä metsävaroiltaan merkittävimpien Itä-Euroopan maiden metsäbiotalouden tilasta ja kehityksestä. Tutkimuksen painopisteinä ovat metsäpolitiikka, raaka-aineen saatavuus ja hankinta eri käyttötarkoituksiin sekä kestävä metsätalous ja bioenergia.

Tutkimuksen tuottama tieto päivitetään metsätietopalveluihin. Lisäksi Luke kokoaa palveluihin tietoa kansainvälisistä ja kansallisista lähteistä.

 

Apua idän markkinoille suuntaaville metsäbiotalouden toimijoille

Palvelut on kehitetty tukemaan suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kansainvälistymistä ja verkottumista. Tavoitteena on auttaa suomalaisia metsäbiotalouden osaajia ja yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia markkinoita, kilpailijoiden seurantaa unohtamatta. Räätälöityjä lisäpalveluita on saatavilla tilauksesta.